Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/159901–160000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159901 2004 TD345 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
159902 Gladstone 2004 TY354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
159903 2004 VS6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159904 2004 VC9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
159905 2004 VK13 03/11/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
159906 2004 VH15 05/11/2004 Needville J. Dellinger, A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
159907 2004 VR16 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
159908 2004 VO21 04/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
159909 2004 VF23 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
159910 2004 VZ37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159911 2004 VN39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
159912 2004 VL50 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159913 2004 VY64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159914 2004 VH70 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
159915 2004 VA92 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159916 2004 WX2 17/11/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
159917 2004 XA87 09/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159918 2004 XD144 12/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159919 2004 XU163 15/12/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
159920 2004 XM172 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
159921 2004 XE185 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159922 2004 YS26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
159923 2004 YJ32 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 2,0 km MPC · JPL
159924 2004 YF36 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
159925 2005 AJ32 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159926 2005 AT65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159927 2005 CL57 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
159928 2005 CV69 03/02/2005 Palomar NEAT APO 890 m MPC · JPL
159929 2005 UK 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
159930 2005 UM41 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
159931 2005 VY5 11/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159932 2005 VD27 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159933 2005 VE103 02/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159934 2005 WZ6 21/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
159935 2005 WY59 26/11/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
159936 2005 WH71 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
159937 2005 WK97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
159938 2005 WP100 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159939 2005 WT104 28/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
159940 2005 WD116 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159941 2005 WV178 25/11/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
159942 2005 WK185 29/11/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
159943 2005 XR13 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159944 2005 XY16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159945 2005 XQ55 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
159946 2005 YT48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159947 2005 YE56 21/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
159948 2005 YU66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
159949 2005 YO82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159950 2005 YM89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
159951 2005 YB93 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
159952 2005 YK109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159953 2005 YW120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
159954 2005 YM131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
159955 2005 YO160 27/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159956 2005 YL186 29/12/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
159957 2005 YC200 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
159958 2005 YE269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
159959 2006 AZ10 04/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
159960 2006 AD14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
159961 2006 AL74 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
159962 2006 AL93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
159963 2006 AR93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
159964 2006 BD11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
159965 2006 BT12 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
159966 2006 BJ26 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
159967 2006 BZ32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
159968 2006 BQ44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
159969 2006 BJ62 22/01/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
159970 2006 BJ63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
159971 2006 BE83 24/01/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
159972 2006 BS92 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
159973 2006 BN95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
159974 Badacsony 2006 BD141 24/01/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 830 m MPC · JPL
159975 2006 BP148 22/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
159976 2006 BC154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159977 2006 BK164 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
159978 2006 BY164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159979 2006 BY174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159980 2006 BP179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
159981 2006 BZ202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159982 2006 BW207 31/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
159983 2006 BE241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159984 2006 CR4 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159985 2006 CA32 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
159986 2006 CW51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
159987 2006 CT56 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
159988 2006 DJ5 20/02/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
159989 2006 DT36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159990 2006 DY38 21/02/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
159991 2006 DP50 22/02/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
159992 2006 DB114 27/02/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
159993 2006 DX114 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
159994 2006 DJ140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159995 2006 DD172 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
159996 2006 DN204 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
159997 2006 DU211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159998 2006 EA18 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
159999 Michaelgriffin 2006 EZ67 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
160000 2006 GN18 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also