Danh sách tiểu hành tinh/160701–160800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160701 2000 OD50 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160702 2000 PU2 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160703 2000 PB19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160704 2000 PW27 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160705 2000 QE4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160706 2000 QK4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160707 2000 QP10 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160708 2000 QF20 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160709 2000 QC30 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160710 2000 QA52 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160711 2000 QK73 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160712 2000 QN85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160713 2000 QQ96 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160714 2000 QO103 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160715 2000 QG106 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
160716 2000 QG109 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160717 2000 QS118 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160718 2000 QP125 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160719 2000 QO132 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160720 2000 QM158 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160721 2000 QB159 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160722 2000 QY166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160723 2000 QL171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160724 2000 QM171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160725 2000 QV176 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160726 2000 QS179 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160727 2000 QG184 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160728 2000 QG192 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160729 2000 QC201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160730 2000 QQ209 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160731 2000 QY230 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
160732 2000 RU17 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160733 2000 RE22 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160734 2000 RS23 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160735 2000 RP27 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160736 2000 RB32 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160737 2000 RL34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160738 2000 RZ41 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160739 2000 RB51 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160740 2000 RW69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160741 2000 RE72 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160742 2000 RT83 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160743 2000 RU84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
160744 2000 RO91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160745 2000 RW95 04/09/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
160746 2000 RD100 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160747 2000 SR9 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
160748 2000 SM35 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160749 2000 SZ74 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160750 2000 SR78 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160751 2000 SC83 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160752 2000 SQ84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160753 2000 SW84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160754 2000 SM88 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160755 2000 SE94 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160756 2000 SE96 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160757 2000 SU98 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160758 2000 SM99 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160759 2000 SV101 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160760 2000 SV103 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160761 2000 SE105 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160762 2000 SL106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160763 2000 SJ108 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160764 2000 SJ125 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160765 2000 SK126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160766 2000 SY130 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160767 2000 SS133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160768 2000 SQ137 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160769 2000 SM152 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160770 2000 SF188 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
160771 2000 SM195 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160772 2000 SU199 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160773 2000 SG206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160774 2000 SK217 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160775 2000 SW234 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
160776 2000 SP241 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160777 2000 SL243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160778 2000 SA250 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160779 2000 SV257 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160780 2000 SL267 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160781 2000 SK277 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160782 2000 SY284 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160783 2000 SB292 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160784 2000 SF326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
160785 2000 SV337 25/09/2000 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
160786 2000 SM356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
160787 2000 SE361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
160788 2000 TF21 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160789 2000 TJ23 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160790 2000 TP42 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160791 2000 TF45 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160792 2000 TS50 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160793 2000 TN54 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160794 2000 UC7 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160795 2000 UA17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160796 2000 UL20 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160797 2000 UM22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160798 2000 UH59 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160799 2000 UN65 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160800 2000 UF71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL