Danh sách tiểu hành tinh/159801–159900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159801 2003 RT16 15/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
159802 2003 RN17 15/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
159803 2003 RW21 13/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
159804 2003 SN13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159805 2003 SG29 18/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
159806 2003 SG51 18/09/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
159807 2003 SB52 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
159808 2003 SL71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
159809 2003 SQ77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
159810 2003 SJ89 18/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
159811 2003 SJ148 16/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159812 2003 SG186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
159813 2003 SY194 20/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
159814 Saguaro 2003 SS217 27/09/2003 Kleť KLENOT 3,4 km MPC · JPL
159815 2003 SF220 26/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,5 km MPC · JPL
159816 2003 SJ232 24/09/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
159817 2003 SE234 25/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
159818 2003 SM264 28/09/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
159819 2003 SX284 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
159820 2003 SY286 21/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
159821 2003 SS294 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
159822 2003 SR303 17/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
159823 2003 SO310 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
159824 2003 SM315 28/09/2003 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
159825 2003 SH321 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
159826 Knapp 2003 SF331 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
159827 Keithmullen 2003 TD2 04/10/2003 Junk Bond D. Healy 5,7 km MPC · JPL
159828 2003 TS12 15/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
159829 2003 TV57 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
159830 2003 UL63 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
159831 2003 UF64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
159832 2003 UQ64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
159833 2003 UL90 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
159834 2003 UL117 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
159835 2003 UA134 20/10/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
159836 2003 UB139 16/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
159837 2003 UG157 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
159838 2003 UH163 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
159839 2003 UL171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159840 2003 UL247 24/10/2003 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
159841 2003 UR263 27/10/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
159842 2003 UF282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
159843 2003 VA6 15/11/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,8 km MPC · JPL
159844 2003 WA12 18/11/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
159845 2003 WB49 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
159846 2003 WB65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159847 2003 WG85 20/11/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
159848 2003 WS153 21/11/2003 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
159849 2003 XM6 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
159850 2003 YC35 18/12/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
159851 2003 YE111 17/12/2003 Needville W. G. Dillon, J. Dellinger 6,0 km MPC · JPL
159852 2003 YF143 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
159853 2004 FK4 20/03/2004 Tenagra II M. Schwartz, P. R. Holvorcem 740 m MPC · JPL
159854 2004 FT15 20/03/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
159855 2004 FD147 30/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159856 2004 JW6 13/05/2004 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
159857 2004 LJ1 10/06/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
159858 2004 LK16 12/06/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
159859 2004 LE23 15/06/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159860 2004 PS13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
159861 2004 PU28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
159862 2004 PP33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
159863 2004 PD50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159864 2004 PH50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159865 Silvialonso 2004 PX66 12/08/2004 Begues J. Manteca 1,9 km MPC · JPL
159866 2004 PM75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
159867 2004 PU77 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159868 2004 PS91 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159869 2004 PF94 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159870 2004 PP103 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159871 2004 QF17 23/08/2004 Wise Wise Obs. 1,7 km MPC · JPL
159872 2004 RU29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159873 2004 RE36 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159874 2004 RS53 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159875 2004 RZ58 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159876 2004 RN74 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159877 2004 RY74 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159878 2004 RG139 08/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
159879 2004 RO150 09/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
159880 2004 RE156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159881 2004 RL254 06/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
159882 2004 RQ289 14/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
159883 2004 RA310 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
159884 2004 RU310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
159885 2004 SK16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
159886 2004 SP33 17/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
159887 2004 SF55 22/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
159888 2004 SL59 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
159889 2004 TR14 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159890 2004 TP15 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159891 2004 TD59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
159892 2004 TC66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
159893 2004 TB77 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159894 2004 TO77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
159895 2004 TA101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
159896 2004 TG119 06/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
159897 2004 TS130 07/10/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
159898 2004 TO216 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159899 2004 TB282 12/10/2004 Kvistaberg UDAS 4,6 km MPC · JPL
159900 2004 TF283 07/10/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL