Danh sách tiểu hành tinh/159701–159800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159701 2002 QD23 27/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
159702 2002 RY70 04/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
159703 2002 RV109 06/09/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
159704 2002 RA187 12/09/2002 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
159705 2002 RU244 15/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
159706 2002 SK50 30/09/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
159707 2002 TK138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
159708 2002 TK179 13/10/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
159709 2002 TZ191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
159710 2002 TQ285 10/10/2002 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
159711 2002 TV300 15/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
159712 2002 VN27 05/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
159713 2002 VF54 06/11/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
159714 2002 VS69 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
159715 2002 VD110 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159716 2002 YP31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159717 2003 AO8 05/01/2003 Tenagra II P. R. Holvorcem, M. Schwartz 940 m MPC · JPL
159718 2003 AD51 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159719 2003 AW65 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
159720 2003 AJ90 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159721 2003 BL19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
159722 2003 BQ27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
159723 2003 BV43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159724 2003 BQ60 27/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
159725 2003 BV61 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159726 2003 BX83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159727 2003 BY84 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159728 2003 BU86 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
159729 2003 DW5 21/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
159730 2003 DL14 24/02/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
159731 2003 DP16 21/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
159732 2003 DP22 24/02/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
159733 2003 EK6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
159734 2003 EU10 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159735 2003 EO11 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
159736 2003 ER17 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
159737 2003 EH24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159738 2003 EC38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
159739 2003 EF44 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159740 2003 EG48 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
159741 2003 EO49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
159742 2003 EQ50 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
159743 Kluk 2003 FW1 23/03/2003 Kleť KLENOT 1,0 km MPC · JPL
159744 2003 FS15 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
159745 2003 FX18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159746 2003 FD31 23/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
159747 2003 FW42 23/03/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
159748 2003 FN52 25/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
159749 2003 FV53 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
159750 2003 FV57 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
159751 2003 FH62 26/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
159752 2003 FS68 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
159753 2003 FC70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159754 2003 FB92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
159755 2003 FJ100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
159756 2003 FS107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159757 2003 FU116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159758 2003 FZ122 31/03/2003 Cerro Tololo DLS 1,1 km MPC · JPL
159759 2003 GK 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159760 2003 GA1 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159761 2003 GF27 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159762 2003 GD38 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159763 2003 GW46 08/04/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
159764 2003 GW52 01/04/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
159765 2003 HO2 25/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159766 2003 HN8 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
159767 2003 HU8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
159768 2003 HU10 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159769 2003 HB40 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159770 2003 HJ47 28/04/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
159771 2003 HL47 28/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
159772 2003 HT52 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
159773 2003 JD7 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159774 2003 JM10 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159775 2003 JA15 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
159776 Eduardoröhl 2003 JR17 02/05/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 2,1 km MPC · JPL
159777 2003 KX 21/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
159778 Bobshelton 2003 MZ1 24/06/2003 Junk Bond D. Healy 1,3 km MPC · JPL
159779 2003 MM3 25/06/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159780 2003 MV6 26/06/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
159781 2003 MZ7 28/06/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159782 2003 MN9 29/06/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159783 2003 MY9 29/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 6,1 km MPC · JPL
159784 2003 MD11 26/06/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
159785 2003 ND6 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159786 2003 NL8 14/07/2003 Great Shefford P. Birtwhistle 2,7 km MPC · JPL
159787 2003 OH19 30/07/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
159788 2003 OF23 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
159789 2003 PG1 01/08/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
159790 2003 PU11 01/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159791 2003 QQ25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
159792 2003 QG63 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
159793 2003 QJ64 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159794 2003 QQ96 29/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
159795 2003 QN105 31/08/2003 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
159796 2003 QT109 26/08/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
159797 2003 QP114 23/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
159798 2003 RW3 01/09/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
159799 Kralice 2003 RF14 15/09/2003 Kleť KLENOT 5,3 km MPC · JPL
159800 2003 RQ15 15/09/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL