Danh sách tiểu hành tinh/161701–161800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161701 2006 JW41 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
161702 2006 JZ46 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
161703 2006 JH52 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
161704 2006 JL55 01/05/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
161705 2006 KJ 16/05/2006 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
161706 2006 KG2 17/05/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
161707 2006 KY2 18/05/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
161708 2006 KX37 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
161709 2006 KJ48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
161710 2006 KV75 24/05/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161711 2006 KU88 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
161712 2006 KF91 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
161713 2006 KJ109 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
161714 2006 MH 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
161715 Wenchuan 2006 MZ12 23/06/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, T.-C. Yang 1,8 km MPC · JPL
161716 2006 OS15 26/07/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
161717 2006 PL23 12/08/2006 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
161718 2006 QP28 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
161719 2006 QM123 29/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
161720 2006 QK126 16/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
161721 2006 RF11 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
161722 2006 RH20 15/09/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
161723 2006 RT21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
161724 2006 RB48 14/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
161725 2006 RK48 14/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
161726 2006 RB102 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
161727 2006 SW7 16/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161728 2006 SQ20 18/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,7 km MPC · JPL
161729 2006 SZ23 18/09/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
161730 2006 SE27 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161731 2006 SG36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
161732 2006 SV42 18/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
161733 2006 ST44 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
161734 2006 SP83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
161735 2006 SC87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
161736 2006 SA121 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
161737 2006 SR121 18/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
161738 2006 SD126 20/09/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
161739 2006 SL126 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
161740 2006 SE154 20/09/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
161741 2006 SU207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
161742 2006 SV238 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
161743 2006 SR253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
161744 2006 SK259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
161745 2006 SV262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
161746 2006 SF267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
161747 2006 SY272 27/09/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161748 2006 SR274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
161749 2006 ST274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
161750 Garyladd 2006 SQ285 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
161751 2006 SU287 22/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
161752 2006 SX289 26/09/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
161753 2006 SW327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
161754 2006 SJ354 30/09/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
161755 2006 SQ354 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
161756 2006 SB360 30/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
161757 2006 TH 02/10/2006 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
161758 2006 TL18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161759 2006 TO20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
161760 2006 TU25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161761 2006 TK26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
161762 2006 TQ29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161763 2006 TO30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161764 2006 TV49 12/10/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
161765 2006 TH55 12/10/2006 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
161766 2006 TC56 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
161767 2006 TW62 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161768 2006 TA64 10/10/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
161769 2006 TP67 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161770 2006 TK73 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
161771 2006 TY86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
161772 2006 TG89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161773 2006 TG90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
161774 2006 TU91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
161775 2006 TG108 01/10/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
161776 2006 UJ7 16/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
161777 2006 UE11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
161778 2006 US27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161779 2006 UN50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
161780 2006 UQ70 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
161781 2006 UX108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
161782 2006 UJ112 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
161783 2006 UB132 19/10/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
161784 2006 UZ138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
161785 2006 UR179 16/10/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
161786 2006 UK189 19/10/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
161787 2006 UA192 19/10/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
161788 2006 UR208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
161789 2006 UW255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
161790 2006 UK261 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
161791 2006 UM261 28/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
161792 2006 UO274 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
161793 2006 UT286 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
161794 2006 UE287 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
161795 2006 VJ29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
161796 2006 VT34 11/11/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
161797 2006 VL45 02/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
161798 2006 VN48 10/11/2006 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
161799 2006 VT51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
161800 2006 VJ63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL