Danh sách tiểu hành tinh/160601–160700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160601 1999 RO234 08/09/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
160602 1999 RX252 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160603 1999 SA15 29/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
160604 1999 TD11 08/10/1999 Monte Agliale S. Donati 2,5 km MPC · JPL
160605 1999 TT12 12/10/1999 Kleť Kleť Obs. 2,3 km MPC · JPL
160606 1999 TW25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160607 1999 TY27 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160608 1999 TX29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160609 1999 TA35 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160610 1999 TO46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
160611 1999 TP47 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
160612 1999 TF67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
160613 1999 TA68 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
160614 1999 TW82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160615 1999 TG97 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
160616 1999 TR97 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160617 1999 TF99 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160618 1999 TV103 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160619 1999 TH106 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160620 1999 TS114 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160621 1999 TK120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160622 1999 TF144 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160623 1999 TX195 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
160624 1999 TD197 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160625 1999 TP241 04/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
160626 1999 TE271 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160627 1999 TQ295 01/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
160628 1999 UU29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
160629 1999 UQ45 31/10/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
160630 1999 VU26 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160631 1999 VX29 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160632 1999 VU45 04/11/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
160633 1999 VC46 03/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
160634 1999 VG58 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
160635 1999 VA83 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160636 1999 VR83 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
160637 1999 VF88 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160638 1999 VB109 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160639 1999 VJ122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
160640 1999 VN149 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160641 1999 VB158 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160642 1999 VD191 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
160643 1999 XQ6 04/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
160644 1999 XM11 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
160645 1999 XW43 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
160646 1999 XK44 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160647 1999 XH69 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160648 1999 XC71 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
160649 1999 XR74 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160650 1999 XB75 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160651 1999 XQ101 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160652 1999 XB109 04/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
160653 1999 XY112 11/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
160654 1999 XQ113 11/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160655 1999 XB114 11/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160656 1999 XU116 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
160657 1999 XC142 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160658 1999 XT153 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
160659 1999 XY156 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160660 1999 XX204 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160661 1999 XD225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
160662 1999 XZ250 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
160663 1999 XK259 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
160664 2000 AE3 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
160665 2000 AB7 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160666 2000 AW100 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160667 2000 AY100 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
160668 2000 AQ155 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
160669 2000 AN171 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160670 2000 AB215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
160671 2000 AY237 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160672 2000 BP11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
160673 2000 BB35 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160674 2000 CN32 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
160675 2000 CK47 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160676 2000 CT55 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
160677 2000 CP81 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
160678 2000 CZ140 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
160679 2000 DB6 28/02/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
160680 2000 DX11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
160681 2000 DR23 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160682 2000 DN39 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
160683 2000 DG79 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160684 2000 EL10 03/03/2000 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
160685 2000 EK92 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
160686 2000 EO155 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
160687 2000 EV164 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160688 2000 GB7 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160689 2000 GA41 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
160690 2000 HD7 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
160691 2000 HO13 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160692 2000 HD17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160693 2000 HO55 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
160694 2000 JG71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
160695 2000 KX13 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160696 2000 KX28 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160697 2000 LB15 04/06/2000 Ondřejov L. Kotková 2,3 km MPC · JPL
160698 2000 NJ26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
160699 2000 ON14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160700 2000 OH15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL