Danh sách tiểu hành tinh/161601–161700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161601 2005 TU75 03/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
161602 2005 TQ129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161603 2005 TY166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
161604 2005 TU174 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
161605 2005 TR191 01/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
161606 2005 UR38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
161607 2005 UW54 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
161608 2005 UZ68 23/10/2005 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
161609 2005 UA83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161610 2005 UN88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
161611 2005 UR110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161612 2005 UQ127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161613 2005 UE274 24/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
161614 2005 UG427 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161615 2005 UQ440 29/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161616 2005 UB497 27/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
161617 2005 UJ513 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
161618 2005 VH117 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
161619 2005 VH120 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
161620 2005 WV57 25/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
161621 2005 WM92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
161622 2005 WM115 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
161623 2005 WF158 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
161624 2005 WB202 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
161625 2005 YJ7 22/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
161626 2005 YD8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
161627 2005 YH8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161628 2005 YW29 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
161629 2005 YL47 25/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
161630 2005 YP93 27/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
161631 2005 YS130 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161632 2005 YB244 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
161633 2005 YL247 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161634 2005 YN277 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161635 2005 YU290 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
161636 2006 AR50 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161637 2006 AM58 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
161638 2006 AA68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
161639 2006 AS78 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
161640 2006 BJ5 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
161641 2006 BE11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161642 2006 BZ21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
161643 2006 BS25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
161644 2006 BC30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161645 2006 BO40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161646 2006 BL56 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
161647 2006 BO69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
161648 2006 BH87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
161649 2006 BR95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161650 2006 BM97 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
161651 2006 BJ175 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
161652 2006 BC181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161653 2006 BB206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
161654 2006 BE211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
161655 2006 BZ234 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
161656 2006 BG251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161657 2006 BM268 27/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
161658 2006 BS269 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
161659 2006 CB23 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
161660 2006 CW34 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161661 2006 CN59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161662 2006 CV59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
161663 2006 DM3 20/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161664 2006 DM16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
161665 2006 DS48 21/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161666 2006 DN59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
161667 2006 DD71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
161668 2006 DS79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161669 2006 DL83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161670 2006 DP88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161671 2006 DT90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161672 2006 DB107 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
161673 2006 DH211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161674 2006 EM53 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
161675 2006 FU1 22/03/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
161676 2006 FQ4 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
161677 2006 FM13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161678 2006 FK17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
161679 2006 FY46 23/03/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
161680 2006 GD15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
161681 2006 GK24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
161682 2006 GP33 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161683 2006 GY42 12/04/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
161684 2006 GD50 08/04/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
161685 2006 GD52 09/04/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
161686 2006 HX16 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
161687 2006 HC17 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
161688 2006 HX24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
161689 2006 HD30 19/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
161690 2006 HF32 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
161691 2006 HX41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
161692 2006 HS44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
161693 Attilladanko 2006 HL46 26/04/2006 RAS A. Lowe 5,3 km MPC · JPL
161694 2006 HV52 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
161695 2006 HL81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
161696 2006 HR83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161697 2006 HZ104 19/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
161698 2006 HL120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
161699 Lisahardaway 2006 HR140 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
161700 2006 JK32 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL