Danh sách tiểu hành tinh/160501–160600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160501 2007 EC166 10/03/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160502 2007 FY27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
160503 2007 HX17 16/04/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
160504 2007 HX37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
160505 2007 JN16 11/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,9 km MPC · JPL
160506 2007 JP22 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
160507 3204 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
160508 4319 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
160509 1990 EG5 04/03/1990 Siding Spring R. H. McNaught 7,8 km MPC · JPL
160510 1990 RG1 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,0 km MPC · JPL
160511 1990 SD11 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 5,0 km MPC · JPL
160512 Franck-Hertz 160512|Franck-Hertz}} 11/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,2 km MPC · JPL
160513 1990 TD13 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,7 km MPC · JPL
160514 1991 PQ9 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,7 km MPC · JPL
160515 1993 RP13 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
160516 1994 PC32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
160517 1994 TB4 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
160518 1994 VM3 01/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
160519 1995 CS3 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
160520 1995 GM2 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160521 1995 KU 21/05/1995 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
160522 1995 SZ30 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
160523 1995 SN40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
160524 1996 BF7 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
160525 1996 EW10 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160526 1996 RZ4 13/09/1996 Church Stretton S. P. Laurie 1,8 km MPC · JPL
160527 1996 RE31 13/09/1996 La Silla UDTS 20 km MPC · JPL
160528 1996 RD32 14/09/1996 La Silla UDTS 14 km MPC · JPL
160529 1996 TN1 06/10/1996 Rand G. R. Viscome 1,7 km MPC · JPL
160530 1996 TE16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
160531 1996 TB49 04/10/1996 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
160532 1996 TH50 04/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
160533 1996 TT56 02/10/1996 La Silla E. W. Elst 20 km MPC · JPL
160534 1996 TA58 02/10/1996 La Silla E. W. Elst 17 km MPC · JPL
160535 1996 TC64 06/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
160536 1996 UZ2 18/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
160537 1996 XD17 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160538 1997 CG10 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
160539 1997 SG 20/09/1997 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
160540 1997 WB58 30/11/1997 La Silla UDTS 3,4 km MPC · JPL
160541 1997 WM58 26/11/1997 La Silla UDTS 2,1 km MPC · JPL
160542 1998 FG47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160543 1998 GW8 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160544 1998 HV5 21/04/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
160545 1998 KA11 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
160546 1998 MD3 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
160547 1998 MG17 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
160548 1998 OW3 24/07/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
160549 1998 QP20 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160550 1998 QM36 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
160551 1998 QA45 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160552 1998 QB71 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
160553 1998 QQ82 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
160554 1998 QJ87 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160555 1998 RB1 12/09/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
160556 1998 RR4 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160557 1998 RT18 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160558 1998 RL51 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
160559 1998 RS55 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
160560 1998 SZ6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
160561 1998 SR12 23/09/1998 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
160562 1998 SO74 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
160563 1998 SC82 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160564 1998 SL88 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160565 1998 SW99 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160566 1998 SO156 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
160567 1998 TP36 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
160568 1998 UB35 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
160569 1998 VD1 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
160570 1998 VQ51 13/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160571 1998 WG10 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160572 1999 CM46 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
160573 1999 CS142 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
160574 1999 EH11 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
160575 1999 GQ6 13/04/1999 Majorca Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
160576 1999 HB7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
160577 1999 JL48 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
160578 1999 JJ90 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160579 1999 JG136 07/05/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
160580 1999 KG 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
160581 1999 KH12 18/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160582 1999 NY3 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160583 1999 NN15 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160584 1999 ND65 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160585 1999 RK2 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
160586 1999 RG7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
160587 1999 RG15 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160588 1999 RG17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
160589 1999 RU25 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160590 1999 RE28 08/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
160591 1999 RD81 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160592 1999 RF86 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160593 1999 RL100 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160594 1999 RX135 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160595 1999 RC143 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160596 1999 RT152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160597 1999 RQ159 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160598 1999 RP162 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160599 1999 RX166 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
160600 1999 RV210 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL