Danh sách tiểu hành tinh/159601–159700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159601 2001 YY7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159602 2001 YM11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159603 2001 YO15 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159604 2001 YZ29 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159605 2001 YB97 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159606 2001 YN105 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159607 2001 YO115 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159608 2002 AC2 06/01/2002 Socorro LINEAR AMO 1,8 km MPC · JPL
159609 2002 AQ3 08/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
159610 2002 AJ13 12/01/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 4,5 km MPC · JPL
159611 2002 AX15 04/01/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
159612 2002 AV17 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159613 2002 AX18 13/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
159614 2002 AF37 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159615 2002 AA57 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159616 2002 AR75 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159617 2002 AV98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159618 2002 AM109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159619 2002 AU109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159620 2002 AC118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159621 2002 AN128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
159622 2002 AP134 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159623 2002 AD152 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159624 2002 AR153 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
159625 2002 AC184 06/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
159626 2002 BD12 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159627 2002 BC29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
159628 2002 BP30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
159629 Brunszvik 2002 BT31 16/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 1,3 km MPC · JPL
159630 2002 CJ8 04/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
159631 2002 CA13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,9 km MPC · JPL
159632 2002 CB18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159633 2002 CY21 05/02/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
159634 2002 CF28 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159635 2002 CZ46 11/02/2002 Haleakala NEAT AMO 890 m MPC · JPL
159636 2002 CU48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
159637 2002 CT54 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
159638 2002 CO87 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
159639 2002 CJ93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159640 2002 CB96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159641 2002 CW110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159642 2002 CN129 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
159643 2002 CG133 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
159644 2002 CC162 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
159645 2002 CT167 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
159646 2002 CC180 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159647 2002 CK188 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159648 2002 CC209 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159649 2002 CY245 15/02/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
159650 2002 CW255 06/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
159651 2002 CZ276 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
159652 2002 CO291 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159653 2002 CK301 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
159654 2002 DW13 16/02/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
159655 2002 DR19 21/02/2002 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL
159656 2002 ES29 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159657 2002 ER46 11/03/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
159658 2002 EV56 13/03/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
159659 2002 EE84 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159660 2002 EW90 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
159661 2002 EV99 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
159662 2002 EY124 12/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
159663 2002 EY132 13/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
159664 2002 EK141 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
159665 2002 FW35 21/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159666 2002 GX14 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159667 2002 GT15 15/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159668 2002 GP20 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159669 2002 GY73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
159670 2002 GX83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
159671 2002 GU94 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
159672 2002 GW109 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
159673 2002 GR128 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159674 2002 GO152 12/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
159675 2002 GW162 14/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
159676 2002 HH3 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
159677 2002 HQ11 22/04/2002 Palomar NEAT 470 m MPC · JPL
159678 2002 JA17 07/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
159679 2002 JX24 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
159680 2002 JY60 11/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
159681 2002 JB76 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
159682 2002 JD122 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
159683 2002 JJ148 14/05/2002 Needville Needville Obs. 3,3 km MPC · JPL
159684 2002 KC 16/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 5,6 km MPC · JPL
159685 2002 LP3 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159686 2002 LB6 07/06/2002 Socorro LINEAR APO 1,8 km MPC · JPL
159687 2002 LG53 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
159688 2002 LE58 12/06/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
159689 2002 MZ2 23/06/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
159690 2002 NK2 04/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
159691 2002 NB9 01/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
159692 2002 OV20 22/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
159693 2002 PK4 04/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
159694 2002 PS22 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
159695 2002 PO43 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159696 2002 PS85 12/08/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
159697 2002 PO94 12/08/2002 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
159698 2002 PV106 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
159699 2002 PQ142 12/08/2002 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
159700 2002 PS160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL