Danh sách tiểu hành tinh/160401–160500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160401 2004 RC120 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
160402 2004 RU192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160403 2004 RE194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160404 2004 RC196 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
160405 2004 RO201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
160406 2004 TR10 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160407 2004 TP115 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160408 2004 VD7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
160409 2004 VJ7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
160410 2004 VW15 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
160411 2004 VC63 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160412 2004 XO8 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160413 2004 XF25 09/12/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
160414 2004 XW32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160415 2004 XA78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160416 2004 YP2 16/12/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
160417 2004 YL22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
160418 2005 AR8 06/01/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
160419 2005 AA55 15/01/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
160420 2005 AZ65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
160421 2005 BG13 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160422 2005 CD22 03/02/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
160423 2005 EU10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
160424 2005 EM243 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
160425 2005 JF 02/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
160426 2005 QL114 27/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
160427 2005 RL43 03/09/2005 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 122 km MPC · JPL
160428 2005 SV12 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
160429 2005 SZ26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
160430 2005 SQ30 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
160431 2005 ST33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
160432 2005 SF74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
160433 2005 SJ75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
160434 2005 SM75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
160435 2005 SA78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
160436 2005 SX128 29/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
160437 2005 SS139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
160438 2005 SP140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
160439 2005 SS204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
160440 2005 SJ239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
160441 2005 SW252 24/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
160442 2005 SE253 24/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
160443 2005 TP36 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
160444 2005 TP54 01/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
160445 2005 TU78 07/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
160446 2005 UG227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160447 2005 UQ245 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160448 2005 UK433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160449 2005 US433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
160450 2005 UX475 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
160451 2005 UO496 26/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
160452 2005 UK498 27/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
160453 2005 VK118 12/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160454 2005 WU27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
160455 2005 WX81 28/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
160456 2005 WH117 28/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
160457 2005 YW168 29/12/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
160458 2005 YT174 29/12/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
160459 2005 YL188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
160460 2006 BH22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
160461 2006 BG38 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
160462 2006 BR73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
160463 2006 BJ118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
160464 2006 BQ145 23/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
160465 2006 BL226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
160466 2006 CL47 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
160467 2006 DC63 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
160468 2006 DZ67 24/02/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
160469 2006 DK114 27/02/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
160470 2006 FG20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
160471 2006 FB49 25/03/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
160472 2006 HM35 19/04/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
160473 2006 HO83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
160474 2006 JM31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
160475 2006 KR12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
160476 2006 SO124 19/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
160477 2006 VF148 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
160478 2006 WO82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
160479 2006 WJ168 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
160480 2006 XE26 12/12/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
160481 2006 XH32 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
160482 2007 AM5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
160483 2007 AS14 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
160484 2007 AF27 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160485 2007 BL2 16/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
160486 2007 BU18 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
160487 2007 BL20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
160488 2007 BD33 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
160489 2007 BV44 25/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
160490 2007 BB45 25/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
160491 2007 CC11 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
160492 2007 CU11 06/02/2007 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
160493 Nantou 2007 CD13 06/02/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,7 km MPC · JPL
160494 2007 CG20 06/02/2007 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
160495 2007 CG24 08/02/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
160496 2007 CE55 10/02/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
160497 2007 CH56 15/02/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
160498 2007 CO56 15/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
160499 2007 DZ6 16/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
160500 2007 DC32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL