Danh sách tiểu hành tinh/161501–161600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161501 2004 RV19 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161502 2004 RP26 06/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
161503 2004 RD45 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161504 2004 RD54 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
161505 2004 RU68 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161506 2004 RR79 08/09/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
161507 2004 RU82 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161508 2004 RW88 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161509 2004 RB99 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
161510 2004 RA150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161511 2004 RP179 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
161512 2004 RD190 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
161513 2004 RK195 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161514 2004 RE288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
161515 2004 RO291 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
161516 2004 RR326 13/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
161517 2004 RZ328 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
161518 2004 RK334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
161519 2004 SQ11 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
161520 2004 SO32 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
161521 2004 SG51 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
161522 2004 SO57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
161523 2004 SQ60 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
161524 2004 TU16 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
161525 2004 TH44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161526 2004 TF106 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
161527 2004 TG124 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
161528 2004 TE133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
161529 2004 TR179 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161530 2004 TQ293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161531 2004 TA296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
161532 2004 TN342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161533 2004 TF345 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
161534 2004 TZ359 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
161535 2004 VR9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
161536 2004 VA16 03/11/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
161537 2004 VA24 04/11/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
161538 2004 VP26 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161539 2004 VQ57 05/11/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
161540 2004 VP77 12/11/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
161541 2004 VJ81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
161542 2004 WF3 17/11/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
161543 2004 WH10 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161544 2004 XQ13 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161545 Ferrando 2004 XP16 10/12/2004 La Cañada J. Lacruz 1,7 km MPC · JPL
161546 Schneeweis 2004 XT16 10/12/2004 Junk Bond D. Healy 2,8 km MPC · JPL
161547 2004 XS29 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
161548 2004 XL49 12/12/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
161549 2004 XN49 12/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161550 2004 XS54 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161551 2004 XO72 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161552 2004 XT80 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161553 2004 XV102 14/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
161554 2004 XO121 14/12/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
161555 2004 XX121 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
161556 2004 XZ146 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
161557 2004 YF6 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161558 2004 YF17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161559 2004 YO21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161560 2004 YW34 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
161561 2005 AR7 06/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
161562 2005 AU10 06/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
161563 2005 AB17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
161564 2005 AF35 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
161565 2005 AD62 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
161566 2005 AH64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
161567 2005 BX 16/01/2005 Hormersdorf J. Lorenz 1,9 km MPC · JPL
161568 2005 BC2 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
161569 2005 BH17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
161570 2005 BR23 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
161571 2005 CB6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
161572 2005 CP50 02/02/2005 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
161573 2005 CX57 02/02/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
161574 2005 DS 28/02/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 5,8 km MPC · JPL
161575 2005 EZ10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161576 2005 EY47 03/03/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
161577 2005 EK72 02/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
161578 2005 EL85 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
161579 2005 EH121 08/03/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
161580 2005 EV122 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
161581 2005 EA204 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
161582 2005 ET219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
161583 2005 GZ119 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
161584 2005 GN123 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161585 Danielhals 2005 GN184 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,6 km MPC · JPL
161586 2005 JO88 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
161587 2005 LC7 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161588 2005 LE30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
161589 2005 MF49 29/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
161590 2005 NO49 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
161591 2005 OG14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
161592 Sarahhamilton 2005 PN24 10/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 900 m MPC · JPL
161593 2005 QE28 28/08/2005 Junk Bond D. Healy 3,2 km MPC · JPL
161594 2005 QR171 29/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
161595 2005 SK19 25/09/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,9 km MPC · JPL
161596 2005 SK79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
161597 2005 SR85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
161598 2005 SF129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
161599 2005 SB153 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
161600 2005 TE28 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL