Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/159201–159300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159201 2005 UH281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
159202 2005 UB318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159203 2005 UY336 30/10/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
159204 2005 UN345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
159205 2005 UY445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
159206 2005 UQ453 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
159207 2005 VO31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
159208 2005 VT56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159209 2005 VW70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
159210 2005 WO9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159211 2005 WP23 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159212 2005 WF25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
159213 2005 WH36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159214 2005 WT39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
159215 Apan 2005 WS59 30/11/2005 Suno S. Foglia 1,1 km MPC · JPL
159216 2005 WD72 22/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
159217 2005 WQ73 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159218 2005 WU76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159219 2005 WF86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
159220 2005 WF87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
159221 2005 WX98 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
159222 2005 WS100 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159223 2005 WO114 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159224 2005 WU187 29/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
159225 2005 WM195 25/11/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
159226 2005 WF203 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159227 2005 XU3 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
159228 2005 XD5 01/12/2005 Kitami K. Endate 1,3 km MPC · JPL
159229 2005 XQ24 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159230 2005 XW59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
159231 2005 XF60 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
159232 2005 XU72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
159233 2005 XY80 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159234 2005 XK91 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159235 2005 YN4 23/12/2005 Needville Needville Obs. 1,1 km MPC · JPL
159236 2005 YE15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159237 2005 YR16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
159238 2005 YN30 21/12/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
159239 2005 YP32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159240 2005 YW33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159241 2005 YW37 21/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
159242 2005 YA38 21/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
159243 2005 YO43 24/12/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
159244 2005 YX45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159245 2005 YL49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159246 2005 YT52 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
159247 2005 YB69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159248 2005 YK90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
159249 2005 YC91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
159250 2005 YT108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
159251 2005 YK110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159252 2005 YM116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
159253 2005 YT118 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
159254 2005 YE124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159255 2005 YS134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
159256 2005 YA143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
159257 2005 YE144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
159258 2005 YC145 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
159259 2005 YY165 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159260 2005 YK174 29/12/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
159261 2005 YC175 30/12/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159262 2005 YH177 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159263 2005 YB184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159264 2005 YY185 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
159265 2005 YA190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
159266 2005 YS192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159267 2005 YG198 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
159268 2005 YA201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159269 2005 YP203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
159270 2005 YC209 22/12/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
159271 2005 YB213 29/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
159272 2005 YU215 29/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
159273 2005 YH240 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
159274 2005 YV247 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159275 2006 AD4 07/01/2006 RAS A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
159276 2006 AE5 02/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
159277 2006 AL5 02/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
159278 2006 AL7 05/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
159279 2006 AB13 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
159280 2006 AG18 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
159281 2006 AK19 02/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
159282 2006 AC27 05/01/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
159283 2006 AP27 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
159284 2006 AT32 05/01/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
159285 2006 AG35 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
159286 2006 AH36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159287 2006 AN40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
159288 2006 AL71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
159289 2006 AY71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159290 2006 AU77 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159291 2006 BX 20/01/2006 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
159292 2006 BE7 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159293 2006 BV21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
159294 2006 BQ30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
159295 2006 BP43 23/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
159296 2006 BM44 23/01/2006 Junk Bond D. Healy 4,4 km MPC · JPL
159297 2006 BT45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
159298 2006 BV46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
159299 2006 BJ50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159300 2006 BZ57 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL