Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/159301–159400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159301 2006 BD62 22/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
159302 2006 BF65 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
159303 2006 BY66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159304 2006 BK77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
159305 2006 BG79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
159306 2006 BA81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
159307 2006 BY89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
159308 2006 BV98 25/01/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
159309 2006 BO100 28/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
159310 2006 BG101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
159311 2006 BV101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
159312 2006 BE149 23/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
159313 2006 BF150 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
159314 2006 BQ152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
159315 2006 BU166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
159316 2006 BY185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
159317 2006 BK195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159318 2006 BG207 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
159319 2006 BT220 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
159320 2006 BH222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
159321 2006 BZ267 26/01/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
159322 2006 BY270 26/01/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
159323 2006 BH274 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
159324 2006 CW11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
159325 2006 CN14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159326 2006 CL15 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
159327 2006 CW26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159328 2006 CF27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159329 2006 CA50 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
159330 2006 CZ50 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
159331 2006 DU5 20/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
159332 2006 DM10 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159333 2006 DL26 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
159334 2006 DT41 23/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
159335 2006 DE67 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
159336 2006 DD79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159337 2006 DQ163 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
159338 2006 DG198 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
159339 2006 EE14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
159340 2006 EF14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
159341 2006 FX1 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
159342 2006 JR 02/05/2006 Siding Spring SSS 27 km MPC · JPL
159343 2006 QP112 23/08/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
159344 2006 QS142 29/08/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
159345 2006 SV12 16/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
159346 2006 SM212 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159347 2006 XS15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
159348 2007 CJ61 15/02/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
159349 2007 DL4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
159350 2007 DL100 25/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
159351 Leonpascal 2007 EB10 10/03/2007 Marly P. Kocher 1,2 km MPC · JPL
159352 2007 EZ47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159353 2007 EU88 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159354 2007 EL137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
159355 2007 EA138 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159356 2007 ES180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
159357 2007 EF204 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
159358 2007 FA31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
159359 2007 FX35 25/03/2007 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
159360 2007 FF39 30/03/2007 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
159361 2007 GU23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159362 2007 GX44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159363 2007 HT23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
159364 4854 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
159365 6752 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
159366 3133 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
159367 1977 OX 22/07/1977 Siding Spring R. H. McNaught 4,4 km MPC · JPL
159368 1979 QB 22/08/1979 Palomar E. F. Helin 1,2 km MPC · JPL
159369 1993 UJ4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
159370 1994 JA2 01/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159371 1995 CG8 02/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159372 1995 YP7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
159373 1996 FD18 22/03/1996 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
159374 1996 RW7 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
159375 1996 XQ31 08/12/1996 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
159376 1997 GW31 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159377 1997 TO1 03/10/1997 Caussols ODAS 970 m MPC · JPL
159378 1997 TS20 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
159379 1998 AQ5 08/01/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
159380 1998 CV 04/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,0 km MPC · JPL
159381 1998 FB 16/03/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 2,1 km MPC · JPL
159382 1998 FQ110 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159383 1998 FC136 28/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
159384 1998 HO147 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159385 1998 KC7 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
159386 1998 KE58 28/05/1998 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
159387 1998 MT18 19/06/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
159388 1998 OL11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
159389 1998 QW3 22/08/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
159390 1998 QJ11 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159391 1998 QD28 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159392 1998 QY35 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
159393 1998 SR15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
159394 1998 SK37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159395 1998 SQ41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159396 1998 SH70 21/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
159397 1998 SD90 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
159398 1998 TN38 12/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
159399 1998 UL1 18/10/1998 Socorro LINEAR AMO 1,8 km MPC · JPL
159400 1998 VL 07/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL