Danh sách tiểu hành tinh/158201–158300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158201 2001 SG18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158202 2001 SY20 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158203 2001 SA27 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158204 2001 SV46 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158205 2001 SV48 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158206 2001 SL52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158207 2001 SK55 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
158208 2001 SW57 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158209 2001 SG59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158210 2001 SO60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158211 2001 SQ67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158212 2001 SU83 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
158213 2001 ST87 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158214 2001 SU107 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158215 2001 SL110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158216 2001 SV113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
158217 2001 SJ122 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
158218 2001 SG123 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158219 2001 SZ136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158220 2001 SV139 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158221 2001 SG162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158222 Manicolas 2001 SP169 20/09/2001 Le Creusot J.-C. Merlin 890 m MPC · JPL
158223 2001 SS182 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158224 2001 SJ184 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158225 2001 SB202 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158226 2001 SK217 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158227 2001 SO220 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158228 2001 SF226 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158229 2001 SG239 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158230 2001 SH247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158231 2001 SJ256 19/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
158232 2001 SO267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
158233 2001 SE272 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158234 2001 SG282 26/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158235 2001 SV293 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158236 2001 SR307 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158237 2001 SX314 25/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158238 2001 SP353 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
158239 2001 TW2 06/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
158240 2001 TD3 07/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158241 Yutonagatomo 2001 TF14 12/10/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 1,3 km MPC · JPL
158242 2001 TM24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158243 2001 TS26 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158244 2001 TL47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,3 km MPC · JPL
158245 2001 TF60 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158246 2001 TV60 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158247 2001 TU61 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158248 2001 TY61 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158249 2001 TS63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158250 2001 TP65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158251 2001 TT74 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158252 2001 TB76 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
158253 2001 TS78 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158254 2001 TD92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158255 2001 TB96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158256 2001 TD109 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158257 2001 TY126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
158258 2001 TM130 08/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
158259 2001 TL132 11/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
158260 2001 TP148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
158261 2001 TB155 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
158262 2001 TN175 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158263 2001 TW177 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158264 2001 TZ177 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158265 2001 TW180 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158266 2001 TW190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
158267 2001 TZ193 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158268 2001 TJ199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158269 2001 TR208 11/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
158270 2001 TT208 11/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
158271 2001 TH231 15/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
158272 2001 TE234 15/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
158273 2001 UP2 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
158274 2001 UM5 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
158275 2001 UK8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158276 2001 UA12 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
158277 2001 UC15 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
158278 2001 UF16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
158279 2001 UQ28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158280 2001 UC30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158281 2001 UP30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158282 2001 UR34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158283 2001 UP41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158284 2001 UF46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158285 2001 UV62 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158286 2001 UZ65 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158287 2001 UH75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158288 2001 UX77 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158289 2001 UB81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158290 2001 UQ85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
158291 2001 UN91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158292 2001 UA100 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
158293 2001 UE100 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158294 2001 UK104 20/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
158295 2001 UO107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158296 2001 UJ115 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158297 2001 UN118 22/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
158298 2001 UL122 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158299 2001 UC126 23/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158300 2001 UD129 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL