Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/159101–159200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159101 2004 TP351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
159102 Sarahflanigan 2004 TU354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
159103 2004 TR366 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
159104 2004 UD6 20/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
159105 2004 UA11 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159106 2004 VB3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
159107 2004 VS3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159108 2004 VA9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
159109 2004 VV11 03/11/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
159110 2004 VF15 05/11/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
159111 2004 VG15 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
159112 2004 VQ16 03/11/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
159113 2004 VT18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
159114 2004 VY18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
159115 2004 VJ19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
159116 2004 VV22 04/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
159117 2004 VX23 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
159118 2004 VA25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
159119 2004 VE31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159120 2004 VM31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159121 2004 VA36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
159122 2004 VE51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
159123 2004 VL53 07/11/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159124 2004 VP62 06/11/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
159125 2004 VQ62 06/11/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159126 2004 VT64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
159127 2004 VW73 11/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
159128 2004 VS76 12/11/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
159129 2004 VV91 03/11/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
159130 2004 VO109 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 3,5 km MPC · JPL
159131 2004 WF2 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
159132 2004 WU3 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
159133 2004 WG5 18/11/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
159134 2004 XR2 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159135 2004 XL7 02/12/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
159136 2004 XY8 02/12/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
159137 2004 XK9 02/12/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
159138 2004 XT10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
159139 2004 XO15 09/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
159140 2004 XJ21 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
159141 2004 XM30 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
159142 2004 XQ33 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
159143 2004 XY39 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159144 2004 XQ40 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
159145 2004 XZ60 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
159146 2004 XQ68 07/12/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
159147 2004 XH73 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
159148 2004 XZ76 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
159149 2004 XH104 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
159150 2004 XG105 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
159151 2004 XD109 12/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
159152 2004 XP130 10/12/2004 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 4,0 km MPC · JPL
159153 2004 XP133 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159154 2004 XK137 15/12/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
159155 2004 XP137 04/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
159156 2004 XK166 02/12/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
159157 2004 XM166 02/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
159158 2004 XN177 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,7 km MPC · JPL
159159 2004 XS178 13/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
159160 2004 XU178 13/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
159161 2004 YW6 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,4 km MPC · JPL
159162 2005 AY64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
159163 2005 ES129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
159164 La Cañada 159164|La Cañada}} 03/05/2005 La Cañada J. Lacruz 4,0 km MPC · JPL
159165 2005 QE92 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
159166 2005 RP24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
159167 2005 RP25 10/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,6 km MPC · JPL
159168 2005 SQ5 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
159169 2005 SP49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
159170 2005 SR63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159171 2005 SE73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159172 2005 SQ105 25/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
159173 2005 SB132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159174 2005 SL179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
159175 2005 SU207 30/09/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159176 2005 SY213 30/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
159177 2005 SF225 29/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
159178 2005 TK28 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
159179 2005 TN47 05/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
159180 2005 TJ152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
159181 Berdychiv 2005 US12 29/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,4 km MPC · JPL
159182 2005 UB27 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
159183 2005 UG51 23/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
159184 2005 US59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159185 2005 UZ59 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
159186 2005 US80 25/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
159187 2005 UY107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159188 2005 UO120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
159189 2005 UO131 24/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
159190 2005 UR142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
159191 2005 UW149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159192 2005 UT156 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159193 2005 US164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159194 2005 UR212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
159195 2005 UY215 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159196 2005 UA217 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
159197 2005 UD218 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
159198 2005 UB238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159199 2005 UA248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
159200 2005 UA261 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL