Danh sách tiểu hành tinh/158101–158200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158101 2000 XN26 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158102 2000 XD30 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
158103 2000 XC39 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158104 2000 YE5 20/12/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158105 2000 YH12 24/12/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
158106 2000 YB18 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158107 2000 YB48 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158108 2000 YB95 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158109 2000 YG112 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
158110 2001 AW21 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158111 2001 AM43 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
158112 2001 BZ65 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
158113 2001 BX69 31/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
158114 2001 BR77 25/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
158115 2001 CQ1 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158116 2001 CM5 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158117 2001 CN8 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
158118 2001 CL15 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158119 2001 DX5 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
158120 2001 DK20 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
158121 2001 DU31 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158122 2001 DV37 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
158123 2001 DB44 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
158124 2001 DL61 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
158125 2001 DQ87 21/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
158126 2001 EU4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
158127 2001 EP21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
158128 2001 ES26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
158129 2001 FA2 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
158130 2001 FM9 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
158131 2001 FT10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
158132 2001 FM17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
158133 2001 FT26 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
158134 2001 FT64 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
158135 2001 FL65 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
158136 2001 FM67 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
158137 2001 FB71 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158138 2001 FE81 23/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
158139 2001 FT92 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
158140 2001 FO100 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
158141 2001 FL102 17/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
158142 2001 FA106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
158143 2001 FL107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
158144 2001 FT115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
158145 2001 FP121 23/03/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
158146 2001 FU124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
158147 2001 FH130 29/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
158148 2001 FN146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
158149 2001 FS152 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
158150 2001 GV8 15/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
158151 2001 HK11 18/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
158152 2001 HO50 22/04/2001 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
158153 2001 KE49 24/05/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
158154 2001 NY 12/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
158155 2001 NA22 14/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
158156 2001 OR10 19/07/2001 Palomar NEAT 9,8 km MPC · JPL
158157 2001 OE60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
158158 2001 OP94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
158159 2001 PZ7 10/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
158160 2001 PC20 10/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158161 2001 QE17 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158162 2001 QW23 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158163 2001 QB73 17/08/2001 Needville Needville Obs. 1,1 km MPC · JPL
158164 2001 QL73 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158165 2001 QS88 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
158166 2001 QG105 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158167 2001 QS197 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158168 2001 QQ206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
158169 2001 QR215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
158170 2001 QN221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
158171 2001 QD231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
158172 2001 QD239 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158173 2001 QH247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158174 2001 QB251 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
158175 2001 QE260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158176 2001 QO264 26/08/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
158177 2001 QQ277 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158178 2001 QJ291 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158179 2001 QM295 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158180 2001 RX1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158181 2001 RH5 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158182 2001 RM13 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158183 2001 RF32 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158184 2001 RP40 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158185 2001 RM46 13/09/2001 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
158186 2001 RL76 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158187 2001 RY85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
158188 2001 RJ88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
158189 2001 RO92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
158190 2001 RR102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158191 2001 RU104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158192 2001 RD135 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158193 2001 RA137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158194 2001 RC139 12/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
158195 2001 RR141 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158196 2001 RK149 10/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
158197 2001 SQ1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
158198 2001 SC10 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
158199 2001 SV16 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158200 2001 SU17 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL