Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/158401–158500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158401 2001 YZ111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
158402 2001 YL117 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158403 2001 YR117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158404 2001 YA125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158405 2001 YY130 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158406 2001 YM133 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
158407 2001 YQ161 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
158408 2002 AO12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
158409 2002 AM33 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
158410 2002 AV39 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158411 2002 AJ51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158412 2002 AN51 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158413 2002 AW51 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158414 2002 AX64 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158415 2002 AO87 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158416 2002 AS98 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158417 2002 AC106 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
158418 2002 AC151 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158419 2002 AC154 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
158420 2002 AU158 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158421 2002 AE165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158422 2002 AW172 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158423 2002 AS176 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158424 2002 AY186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158425 2002 BA 16/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 2,7 km MPC · JPL
158426 2002 BH10 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
158427 2002 BX18 21/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158428 2002 BX20 25/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158429 2002 BH26 26/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
158430 2002 CL1 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
158431 2002 CX2 03/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
158432 2002 CJ13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
158433 2002 CU17 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
158434 2002 CP18 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158435 2002 CH27 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
158436 2002 CF47 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
158437 2002 CC61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158438 2002 CJ61 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158439 2002 CN71 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158440 2002 CP78 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158441 2002 CY84 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158442 2002 CE85 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158443 2002 CR90 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
158444 2002 CX99 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158445 2002 CJ100 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
158446 2002 CE105 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158447 2002 CO108 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158448 2002 CZ109 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
158449 2002 CF119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158450 2002 CO121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158451 2002 CP121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158452 2002 CF127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
158453 2002 CP127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158454 2002 CP131 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158455 2002 CS135 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158456 2002 CL147 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158457 2002 CK148 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158458 2002 CA153 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158459 2002 CP161 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158460 2002 CZ186 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158461 2002 CS195 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158462 2002 CB207 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158463 2002 CP214 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158464 2002 CY214 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
158465 2002 CC219 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158466 2002 CS224 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
158467 2002 CF233 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158468 2002 CH247 15/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
158469 2002 CM248 14/02/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
158470 2002 CK252 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
158471 2002 CF253 03/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
158472 Tiffanyfinley 2002 CC274 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
158473 2002 CM296 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158474 2002 CK303 14/02/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
158475 2002 CW303 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
158476 2002 CP305 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
158477 2002 CT312 13/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
158478 2002 DJ1 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,6 km MPC · JPL
158479 2002 DJ8 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158480 2002 DN8 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158481 2002 DN9 19/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158482 2002 DQ11 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158483 2002 DQ13 16/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
158484 2002 DZ14 16/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
158485 2002 DZ16 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
158486 2002 EM8 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,6 km MPC · JPL
158487 2002 EN8 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,1 km MPC · JPL
158488 2002 ES13 04/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
158489 2002 EQ22 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
158490 2002 EX23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
158491 2002 ED27 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
158492 2002 EM31 10/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158493 2002 EF32 09/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
158494 2002 EX33 11/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
158495 2002 EF39 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
158496 2002 EG43 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158497 2002 ER43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158498 2002 EA47 12/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
158499 2002 EJ48 12/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
158500 2002 EL53 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL