Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/157401–157500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157401 2004 TY240 10/10/2004 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
157402 2004 TH241 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
157403 2004 TS242 06/10/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
157404 2004 TZ245 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
157405 2004 TH247 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157406 2004 TK249 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157407 2004 TM250 07/10/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
157408 2004 TF258 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157409 2004 TP262 09/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
157410 2004 TP270 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
157411 2004 TZ270 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157412 2004 TX276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
157413 2004 TP279 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
157414 2004 TU285 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
157415 2004 TD286 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
157416 2004 TL286 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157417 2004 TY293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
157418 2004 TO294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
157419 2004 TJ296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
157420 2004 TC299 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157421 Carolpercy 2004 TX299 08/10/2004 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy, W. Levy 1,2 km MPC · JPL
157422 2004 TP306 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
157423 2004 TZ309 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157424 2004 TN328 04/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
157425 2004 TS328 04/10/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
157426 2004 TF333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157427 2004 TN334 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157428 2004 TS334 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
157429 2004 TV340 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
157430 2004 TP341 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157431 2004 TA343 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
157432 2004 TM344 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
157433 2004 TT356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
157434 2004 TR358 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157435 2004 TH361 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157436 2004 UT3 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
157437 2004 VU3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
157438 2004 VG5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
157439 2004 VW6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157440 2004 VZ8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
157441 2004 VO11 03/11/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
157442 2004 VZ13 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157443 2004 VM17 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157444 2004 VV17 03/11/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
157445 2004 VG22 04/11/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
157446 2004 VK23 05/11/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
157447 2004 VM23 05/11/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
157448 2004 VV39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
157449 2004 VH52 04/11/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
157450 2004 VF53 05/11/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
157451 2004 VP53 07/11/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157452 2004 VJ63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157453 2004 VG72 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
157454 2004 VU78 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157455 2004 WV 17/11/2004 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
157456 Pivatte 2004 WT2 17/11/2004 Nogales M. Ory 2,1 km MPC · JPL
157457 2004 WF11 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
157458 2004 XP2 01/12/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
157459 2004 XX20 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
157460 2004 XC28 10/12/2004 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
157461 2004 XR32 10/12/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
157462 2004 XO68 07/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
157463 2004 XM77 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
157464 2004 XQ78 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157465 2004 XR87 09/12/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
157466 2004 XQ105 11/12/2004 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
157467 2004 XR172 10/12/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
157468 2004 XS184 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
157469 2005 AP31 11/01/2005 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
157470 2005 AG61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
157471 2005 AX71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
157472 2005 PM1 01/08/2005 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
157473 Emuno 2005 QH 23/08/2005 La Cañada J. Lacruz 1,4 km MPC · JPL
157474 2005 QX18 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157475 2005 QH24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
157476 2005 QE37 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157477 2005 QE51 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
157478 2005 QO59 25/08/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
157479 2005 QQ70 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157480 2005 QD71 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157481 2005 QS77 25/08/2005 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
157482 2005 QS82 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157483 2005 QB98 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157484 2005 QC119 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157485 2005 QN136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157486 2005 QB161 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
157487 2005 QG175 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
157488 2005 QL175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157489 2005 QW175 31/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
157490 2005 RR8 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
157491 Rüdigerkollar 2005 RD22 08/09/2005 Radebeul M. Fiedler 2,6 km MPC · JPL
157492 2005 RY24 06/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
157493 2005 RL26 08/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
157494 Durham 2005 RK28 11/09/2005 Jarnac Jarnac Obs. 2,8 km MPC · JPL
157495 2005 SE3 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
157496 2005 SH3 23/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
157497 2005 SU9 25/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157498 2005 SL13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157499 2005 SE20 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157500 2005 ST20 25/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL