Danh sách tiểu hành tinh/158501–158600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158501 2002 EY56 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158502 2002 EP59 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158503 2002 EN60 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158504 2002 EL66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158505 2002 EO73 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158506 2002 EN78 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
158507 2002 EN93 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158508 2002 EG94 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158509 2002 EF96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
158510 2002 EW103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
158511 2002 EJ104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
158512 2002 EZ105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
158513 2002 ET108 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
158514 2002 EZ116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
158515 2002 EU140 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
158516 2002 EL142 12/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
158517 2002 EN152 14/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
158518 2002 EQ152 14/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
158519 2002 EL154 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
158520 Ricardoferreira 2002 FR1 19/03/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 7,0 km MPC · JPL
158521 2002 FC4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
158522 2002 FZ12 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158523 2002 FL24 19/03/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
158524 2002 GV1 02/04/2002 Kvistaberg UDAS 5,3 km MPC · JPL
158525 2002 GV15 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
158526 2002 GE16 15/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158527 2002 GN23 15/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
158528 2002 GP35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
158529 2002 GQ35 02/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
158530 2002 GC39 04/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
158531 2002 GB52 05/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
158532 2002 GL66 08/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
158533 2002 GP67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
158534 2002 GO73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
158535 2002 GR77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
158536 2002 GF81 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
158537 2002 GP86 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158538 2002 GN90 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
158539 2002 GH91 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
158540 2002 GH92 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
158541 2002 GL94 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158542 2002 GH102 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
158543 2002 GC106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
158544 2002 GV110 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
158545 2002 GV112 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158546 2002 GO122 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
158547 2002 GW124 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158548 2002 GL135 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158549 2002 GO161 13/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
158550 2002 GH169 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158551 2002 GQ172 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
158552 2002 HR6 18/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
158553 2002 JS1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
158554 2002 JH22 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158555 2002 JR23 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158556 2002 JT37 08/05/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
158557 2002 JQ52 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
158558 2002 JV67 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158559 2002 JW71 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158560 2002 JF75 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
158561 2002 JJ75 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
158562 2002 JJ76 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158563 2002 JM88 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
158564 2002 JW89 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
158565 2002 JR93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158566 2002 JN96 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
158567 2002 JE99 13/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
158568 2002 JV100 07/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
158569 2002 JT101 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
158570 2002 JJ103 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158571 2002 JQ107 13/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
158572 2002 JF114 06/05/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
158573 2002 JU117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
158574 2002 JX118 05/05/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
158575 2002 JM119 05/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
158576 2002 JK135 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
158577 2002 JV143 13/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
158578 2002 KQ 16/05/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
158579 2002 KT12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
158580 2002 LG1 02/06/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
158581 2002 LK3 03/06/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
158582 2002 LF10 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158583 2002 LJ19 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
158584 2002 LB28 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
158585 2002 LW29 09/06/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
158586 2002 LC54 10/06/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
158587 2002 LG55 11/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
158588 2002 MY2 22/06/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
158589 Snodgrass 2002 MQ4 23/06/2002 La Palma A. Fitzsimmons, S. Collander-Brown 4,6 km MPC · JPL
158590 2002 NC 01/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
158591 2002 NV2 08/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
158592 2002 NG5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
158593 2002 NA51 15/07/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
158594 2002 PB37 01/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
158595 2002 PH94 11/08/2002 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
158596 2002 PA128 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
158597 2002 QR42 30/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
158598 2002 RW26 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
158599 2002 TW65 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
158600 2002 VY33 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL