Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/157201–157300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157201 2004 RE13 04/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157202 2004 RG14 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
157203 2004 RW15 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157204 2004 RQ16 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
157205 2004 RT18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
157206 2004 RU18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
157207 2004 RX18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
157208 2004 RH22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157209 2004 RL22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
157210 2004 RQ27 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
157211 2004 RJ28 06/09/2004 Siding Spring SSS 6,4 km MPC · JPL
157212 2004 RQ28 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
157213 2004 RS28 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
157214 2004 RV28 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
157215 2004 RZ28 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
157216 2004 RB29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
157217 2004 RT29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157218 2004 RB34 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
157219 2004 RY35 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
157220 2004 RV53 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
157221 2004 RM56 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157222 2004 RD58 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157223 2004 RW61 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157224 2004 RO64 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
157225 2004 RJ69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
157226 2004 RS69 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157227 2004 RK70 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
157228 2004 RY70 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
157229 2004 RB73 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
157230 2004 RF75 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157231 2004 RL75 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157232 2004 RF76 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
157233 2004 RU77 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
157234 2004 RK81 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157235 2004 RD86 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157236 2004 RB89 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157237 2004 RX91 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157238 2004 RJ93 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
157239 2004 RP96 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
157240 2004 RE100 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
157241 2004 RU104 08/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
157242 2004 RN105 08/09/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
157243 2004 RQ107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157244 2004 RT108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
157245 2004 RU110 07/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
157246 2004 RB111 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157247 2004 RS115 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157248 2004 RF123 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
157249 2004 RV128 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157250 2004 RK147 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157251 2004 RL148 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
157252 2004 RG149 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157253 2004 RD151 09/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
157254 2004 RV151 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
157255 2004 RF155 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157256 2004 RQ159 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157257 2004 RM164 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
157258 Leach 2004 RL165 12/09/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,4 km MPC · JPL
157259 2004 RZ171 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157260 2004 RZ182 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
157261 2004 RK183 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
157262 2004 RA185 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
157263 2004 RZ185 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157264 2004 RH190 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
157265 2004 RW192 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
157266 2004 RD194 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157267 2004 RJ198 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
157268 2004 RL200 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
157269 2004 RB209 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
157270 2004 RP217 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
157271 Gurtovenko 2004 RK222 13/09/2004 Andrushivka G. Koval'chuk, V. Lokot' 1,6 km MPC · JPL
157272 2004 RE224 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
157273 2004 RH226 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157274 2004 RB227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
157275 2004 RW230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157276 2004 RG231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157277 2004 RP231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157278 2004 RC233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157279 2004 RT233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157280 2004 RC234 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157281 2004 RS254 06/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
157282 2004 RH258 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157283 2004 RL281 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157284 2004 RZ286 15/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157285 2004 RD287 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
157286 2004 RS287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
157287 2004 RS292 10/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
157288 2004 RU292 10/09/2004 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
157289 2004 RD306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157290 2004 RX306 12/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
157291 2004 RH309 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157292 2004 RN312 15/09/2004 7300 Observatory 7300 Obs. 3,7 km MPC · JPL
157293 2004 RU321 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157294 2004 RP323 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
157295 2004 RQ323 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157296 2004 RG334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
157297 2004 RZ334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
157298 2004 RT337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157299 2004 SV14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
157300 2004 SD15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157301 Loreena 2004 SE20 16/09/2004 Drebach A. Knöfel 2,3 km MPC · JPL
157302 2004 SZ21 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157303 2004 SK22 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
157304 2004 SR24 20/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
157305 2004 SA26 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
157306 2004 SZ27 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
157307 2004 SA29 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157308 2004 SH29 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157309 2004 ST29 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157310 2004 SO30 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
157311 2004 SC31 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
157312 2004 SU32 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157313 2004 SX34 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
157314 2004 SD37 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157315 2004 SP38 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157316 2004 SG41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157317 2004 SK45 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157318 2004 SA47 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157319 2004 ST47 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157320 2004 SY48 21/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157321 2004 SN52 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
157322 2004 SJ54 22/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
157323 2004 SU57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
157324 2004 TN6 02/10/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
157325 2004 TF7 05/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157326 2004 TM7 05/10/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
157327 2004 TK8 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
157328 2004 TV12 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
157329 2004 TM16 13/10/2004 Trois-Rivières É. J. Allen 5,9 km MPC · JPL
157330 2004 TS16 13/10/2004 Sonoita W. R. Cooney Jr., J. Gross 1,4 km MPC · JPL
157331 2004 TY19 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
157332 Lynette 2004 TL20 15/10/2004 Needville D. Wells 1,8 km MPC · JPL
157333 2004 TH21 03/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157334 2004 TO24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
157335 2004 TL30 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
157336 2004 TN30 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157337 2004 TE43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157338 2004 TZ43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157339 2004 TP45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157340 2004 TT45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
157341 2004 TU45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157342 2004 TL55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157343 2004 TU61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
157344 2004 TZ64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157345 2004 TS65 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
157346 2004 TB67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
157347 2004 TQ67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
157348 2004 TX67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
157349 2004 TA68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
157350 2004 TB69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
157351 2004 TS69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
157352 2004 TU75 06/10/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
157353 2004 TW75 06/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
157354 2004 TX81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157355 2004 TB91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
157356 2004 TH94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157357 2004 TZ96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
157358 2004 TZ106 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157359 2004 TV107 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157360 2004 TJ108 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
157361 2004 TV109 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
157362 2004 TQ113 07/10/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
157363 2004 TX113 07/10/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
157364 2004 TK114 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157365 2004 TV118 05/10/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
157366 2004 TL120 06/10/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
157367 2004 TF125 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
157368 2004 TH127 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
157369 2004 TE128 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
157370 2004 TH128 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157371 2004 TZ130 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
157372 2004 TW134 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
157373 2004 TC135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
157374 2004 TS138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
157375 2004 TK140 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
157376 2004 TN155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157377 2004 TG158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
157378 2004 TU163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
157379 2004 TV164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157380 2004 TF168 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
157381 2004 TN169 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
157382 2004 TU169 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
157383 2004 TV170 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157384 2004 TS172 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157385 2004 TX174 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157386 2004 TQ180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157387 2004 TC184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157388 2004 TC185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
157389 2004 TL202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
157390 2004 TJ203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
157391 2004 TM205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
157392 2004 TR207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157393 2004 TM209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
157394 2004 TT211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
157395 2004 TX215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
157396 Vansevicius 2004 TM216 13/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 5,6 km MPC · JPL
157397 2004 TY220 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157398 2004 TV221 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
157399 2004 TH234 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157400 2004 TH238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL