Danh sách tiểu hành tinh/158001–158100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
158001 2000 OY53 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
158002 2000 PG7 05/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,3 km MPC · JPL
158003 2000 PN12 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158004 2000 QY19 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158005 2000 QO23 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158006 2000 QS25 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158007 2000 QZ36 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158008 2000 QD47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158009 2000 QP106 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158010 2000 QU109 28/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák 2,5 km MPC · JPL
158011 2000 QP112 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158012 2000 QE114 24/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
158013 2000 QW148 29/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 2,2 km MPC · JPL
158014 2000 QP165 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158015 2000 QT177 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158016 2000 QX177 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158017 2000 QO178 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158018 2000 QY219 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
158019 2000 QJ224 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
158020 2000 QR254 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158021 2000 RQ 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158022 2000 RY11 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
158023 2000 RP22 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158024 2000 RK25 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158025 2000 RG72 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158026 2000 RO80 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158027 2000 SN5 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158028 2000 SS9 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
158029 2000 SQ31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
158030 2000 SU34 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158031 2000 SV36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158032 2000 SR38 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158033 2000 SW40 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158034 2000 SB50 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
158035 2000 SA56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
158036 2000 SJ57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158037 2000 SD66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158038 2000 SF67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158039 2000 SP76 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158040 2000 SB80 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158041 2000 SY89 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158042 2000 SK112 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
158043 2000 SQ121 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
158044 2000 SY125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158045 2000 SC133 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
158046 2000 SE139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158047 2000 SE181 19/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
158048 2000 SR183 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
158049 2000 SX189 22/09/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
158050 2000 SQ198 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158051 2000 SP206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158052 2000 SE226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
158053 2000 SW228 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
158054 2000 SY228 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158055 2000 SP234 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158056 2000 SD250 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158057 2000 SK272 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
158058 2000 SZ322 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
158059 2000 SW358 25/09/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
158060 2000 TO12 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158061 2000 TJ18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158062 2000 TJ38 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158063 2000 TD40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158064 2000 TT42 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
158065 2000 TH57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
158066 2000 TN58 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158067 2000 UF5 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158068 2000 UV11 25/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
158069 2000 UN17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158070 2000 UH22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
158071 2000 UG29 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158072 2000 UP38 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158073 2000 UJ41 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
158074 2000 UB49 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
158075 2000 US50 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
158076 2000 UO60 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
158077 2000 UJ81 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158078 2000 UX90 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158079 2000 UW106 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
158080 2000 US107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
158081 2000 VP 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
158082 2000 VT4 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
158083 2000 VK12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
158084 2000 VX12 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
158085 2000 VU30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
158086 2000 VT44 02/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
158087 2000 VN48 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
158088 2000 WV15 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
158089 2000 WT25 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
158090 2000 WL47 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
158091 2000 WH56 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
158092 Frasercain 2000 WM68 28/11/2000 Junk Bond J. Medkeff 4,2 km MPC · JPL
158093 2000 WT89 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
158094 2000 WX90 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
158095 2000 WH100 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
158096 2000 WV146 28/11/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
158097 2000 WH164 21/11/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
158098 2000 WZ190 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
158099 2000 XX2 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
158100 2000 XE11 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL