Danh sách tiểu hành tinh/157101–157200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157101 2004 JL14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157102 2004 JU14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157103 2004 JG16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
157104 2004 JS33 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157105 2004 JV33 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157106 2004 JQ35 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157107 2004 JY35 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157108 2004 LF5 12/06/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
157109 2004 LU7 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157110 2004 LG11 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
157111 2004 LU23 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
157112 2004 LH25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157113 2004 LW25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157114 2004 LX25 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157115 2004 LF27 12/06/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157116 2004 MG1 16/06/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157117 2004 MC7 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157118 2004 NT 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
157119 2004 NF2 09/07/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
157120 2004 NH4 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157121 2004 NC5 09/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157122 2004 NG5 09/07/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
157123 2004 NW5 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157124 2004 NJ13 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157125 2004 NQ15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157126 2004 NA17 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
157127 2004 NM17 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
157128 2004 NQ20 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
157129 2004 NT20 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157130 2004 NZ24 15/07/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
157131 2004 NG25 15/07/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
157132 2004 NS26 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157133 2004 NX30 09/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
157134 2004 OR 17/07/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
157135 2004 OC3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157136 2004 OD3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
157137 2004 OY4 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157138 2004 OU5 17/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
157139 2004 OE11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157140 2004 OG11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157141 Sopron 2004 PO1 06/08/2004 Piszkéstető K. Sárneczky, T. Szalai 2,1 km MPC · JPL
157142 2004 PV1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
157143 2004 PX1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
157144 2004 PR2 06/08/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
157145 2004 PW2 03/08/2004 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
157146 2004 PK7 06/08/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
157147 2004 PQ7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
157148 2004 PK11 07/08/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
157149 2004 PB12 07/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
157150 2004 PO14 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157151 2004 PU14 07/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
157152 2004 PH18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
157153 2004 PF19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
157154 2004 PM19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
157155 2004 PR20 06/08/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
157156 2004 PG22 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
157157 2004 PB28 05/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157158 2004 PO28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157159 2004 PU30 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157160 2004 PA32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
157161 2004 PR32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157162 2004 PW34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
157163 2004 PD35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157164 2004 PN36 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157165 2004 PT36 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
157166 2004 PY37 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157167 2004 PQ42 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
157168 2004 PY43 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
157169 2004 PM45 07/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
157170 2004 PG49 08/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157171 2004 PX49 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157172 2004 PF51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157173 2004 PC54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
157174 2004 PJ58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157175 2004 PU58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157176 2004 PC60 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
157177 2004 PP61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157178 2004 PR61 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157179 2004 PW66 11/08/2004 Consell Consell Obs. 1,5 km MPC · JPL
157180 2004 PH71 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157181 2004 PF83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
157182 2004 PD84 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
157183 2004 PK85 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157184 2004 PL85 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
157185 2004 PX89 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
157186 2004 PU96 11/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
157187 2004 PZ99 11/08/2004 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
157188 2004 PU103 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157189 2004 PX106 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
157190 2004 PK113 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157191 2004 QL2 20/08/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
157192 2004 QB4 19/08/2004 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
157193 2004 QU5 17/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
157194 Saddlemyer 2004 QR16 21/08/2004 Mauna Kea D. D. Balam 2,4 km MPC · JPL
157195 2004 QX19 22/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,7 km MPC · JPL
157196 2004 QU21 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
157197 2004 QN24 20/08/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
157198 2004 RU1 04/09/2004 Needville J. Dellinger, A. Lowe 4,4 km MPC · JPL
157199 2004 RZ8 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,3 km MPC · JPL
157200 2004 RC9 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,1 km MPC · JPL