Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/157001–157100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157001 2003 OU24 24/07/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
157002 2003 OZ29 24/07/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
157003 2003 OE30 24/07/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
157004 2003 OB33 25/07/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157005 2003 PG4 03/08/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
157006 2003 QH3 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,9 km MPC · JPL
157007 2003 QZ6 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
157008 2003 QR11 21/08/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
157009 2003 QW18 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
157010 2003 QY32 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
157011 2003 QX37 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157012 2003 QC38 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157013 2003 QH41 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157014 2003 QO46 23/08/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
157015 Walterstraube 2003 QL47 25/08/2003 Drebach A. Knöfel, G. Lehmann 5,8 km MPC · JPL
157016 2003 QL52 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
157017 2003 QX53 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
157018 2003 QD56 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157019 2003 QX58 23/08/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
157020 Fertőszentmiklós 2003 QV68 26/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 3,5 km MPC · JPL
157021 2003 QA69 25/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
157022 2003 QA77 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
157023 2003 QM80 22/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
157024 2003 QN86 25/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
157025 2003 QW88 25/08/2003 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
157026 2003 QW93 28/08/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
157027 2003 QQ95 30/08/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
157028 2003 QH103 31/08/2003 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
157029 2003 QE104 31/08/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
157030 2003 QM106 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
157031 2003 QO109 31/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
157032 2003 RE4 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157033 2003 SU12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
157034 2003 SX12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
157035 2003 SV17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
157036 2003 SG23 16/09/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
157037 2003 SV25 17/09/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
157038 2003 SW32 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
157039 2003 SQ34 18/09/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
157040 2003 SA37 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
157041 2003 SC37 16/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
157042 2003 SK44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
157043 2003 ST44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
157044 2003 SN51 18/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
157045 2003 SZ53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
157046 2003 SY56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
157047 2003 SG80 19/09/2003 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
157048 2003 SE90 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157049 2003 SE119 16/09/2003 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
157050 2003 SB123 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
157051 2003 SY123 18/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
157052 2003 SH138 19/09/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
157053 2003 SJ139 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
157054 2003 SB147 20/09/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
157055 2003 ST149 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
157056 2003 SJ153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
157057 2003 SO156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
157058 2003 ST166 21/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
157059 2003 SR188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
157060 2003 SZ199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
157061 2003 SP201 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
157062 2003 SU209 25/09/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
157063 2003 SJ211 24/09/2003 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
157064 Sedona 2003 SQ216 26/09/2003 Kleť KLENOT 6,7 km MPC · JPL
157065 2003 SK232 24/09/2003 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
157066 2003 SL247 26/09/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
157067 2003 SV249 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
157068 2003 ST266 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
157069 2003 SR304 17/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
157070 2003 SG307 26/09/2003 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
157071 2003 TR3 01/10/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
157072 2003 UM7 18/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,7 km MPC · JPL
157073 2003 UL56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,7 km MPC · JPL
157074 2003 UE61 16/10/2003 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
157075 2003 UR280 27/10/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
157076 2003 UT281 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
157077 2003 UO294 16/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
157078 2003 WQ31 18/11/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
157079 2003 WB98 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
157080 2003 YG1 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157081 2003 YL146 28/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
157082 2004 CW50 11/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
157083 2004 CY51 14/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157084 2004 CP114 11/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157085 2004 EA2 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157086 2004 EQ10 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
157087 2004 EH57 15/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157088 2004 ER74 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157089 2004 ET115 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157090 2004 FU1 17/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
157091 2004 FZ36 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
157092 2004 FS107 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
157093 2004 GT40 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157094 2004 HX10 17/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157095 2004 HD18 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157096 2004 HQ32 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157097 2004 HR52 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157098 2004 HN61 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
157099 2004 HC62 26/04/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
157100 2004 JV9 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL