Danh sách tiểu hành tinh/157901–158000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157901 1999 TC116 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157902 1999 TL117 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
157903 1999 TQ136 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
157904 1999 TM137 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157905 1999 TN140 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
157906 1999 TZ147 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
157907 1999 TY154 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
157908 1999 TO156 08/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
157909 1999 TA183 11/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157910 1999 TU204 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
157911 1999 TU236 03/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
157912 1999 TG255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
157913 1999 TY267 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157914 1999 TR291 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
157915 1999 TF306 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
157916 1999 TE311 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
157917 1999 UF8 29/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
157918 1999 UZ21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157919 1999 UZ38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
157920 1999 VJ32 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157921 1999 VV35 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
157922 1999 VS54 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
157923 1999 VX78 04/11/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
157924 1999 VO84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
157925 1999 VO88 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157926 1999 VB100 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
157927 1999 VA111 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157928 1999 VR123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
157929 1999 VF139 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
157930 1999 VX141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157931 1999 VC149 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
157932 1999 VO154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157933 1999 VS189 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
157934 1999 VM197 03/11/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
157935 1999 VA209 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157936 1999 WO15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
157937 1999 WT25 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
157938 1999 XB57 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
157939 1999 XJ153 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
157940 1999 XU240 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
157941 1999 XT250 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
157942 1999 YN10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157943 2000 AH27 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
157944 2000 AV30 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
157945 2000 AV49 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
157946 2000 AL79 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
157947 2000 AB158 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
157948 2000 AW208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157949 2000 BE33 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
157950 2000 CN40 03/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
157951 2000 CB72 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157952 2000 CX111 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
157953 2000 CF136 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
157954 2000 DX1 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157955 2000 DE21 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
157956 2000 DO31 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157957 2000 DG71 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
157958 2000 DL86 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157959 2000 DL113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
157960 2000 EP53 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
157961 2000 EY79 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
157962 2000 EX122 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157963 2000 EO129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
157964 2000 ET134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157965 2000 FY57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157966 2000 GY3 06/04/2000 Prescott P. G. Comba 940 m MPC · JPL
157967 2000 GX21 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157968 2000 GP24 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157969 2000 GE29 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
157970 2000 GJ30 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
157971 2000 GN53 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157972 2000 GY78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157973 2000 GY80 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157974 2000 GM86 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157975 2000 GQ138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
157976 2000 HC6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157977 2000 HN6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
157978 2000 HD25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
157979 2000 HB28 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
157980 2000 HY59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157981 2000 HD65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
157982 2000 HJ93 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157983 2000 HL96 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
157984 2000 JP1 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157985 2000 JB34 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157986 2000 KO7 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157987 2000 KX12 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
157988 2000 KT16 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157989 2000 KU26 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
157990 2000 KE29 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
157991 2000 KZ42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157992 2000 KP52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
157993 2000 LP8 03/06/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,2 km MPC · JPL
157994 2000 LH15 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
157995 2000 LF26 01/06/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
157996 2000 LW26 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
157997 2000 LG32 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
157998 2000 OU8 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157999 2000 OE9 30/07/2000 Prescott P. G. Comba 7,3 km MPC · JPL
158000 2000 OK33 30/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also