Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/157501–157600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157501 2005 SD24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
157502 2005 ST34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
157503 2005 SU36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
157504 2005 SB41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
157505 2005 ST50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157506 2005 SD53 25/09/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
157507 2005 SZ56 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
157508 2005 SK73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157509 2005 SM73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157510 2005 SQ84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157511 2005 SD85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
157512 2005 SX93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
157513 2005 SD105 25/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157514 2005 SM105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157515 2005 ST105 25/09/2005 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
157516 2005 SL122 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157517 2005 SV141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
157518 2005 SJ148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157519 2005 SF157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157520 2005 SF159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157521 2005 SK161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157522 2005 SV173 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
157523 2005 SC181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157524 2005 SF190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
157525 2005 SM190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
157526 2005 SH215 30/09/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
157527 2005 SU265 28/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
157528 2005 SX270 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
157529 2005 TP9 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
157530 2005 TX17 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157531 2005 TK24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
157532 2005 TT40 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157533 Stellamarie 2005 TL49 10/10/2005 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
157534 Siauliai 2005 TZ49 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 890 m MPC · JPL
157535 2005 TF54 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
157536 2005 TT106 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
157537 2005 TO130 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157538 2005 TB133 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
157539 2005 TD177 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157540 2005 UO3 25/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,2 km MPC · JPL
157541 Wachter 2005 UN8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 1,6 km MPC · JPL
157542 2005 UF14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157543 2005 UJ16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
157544 2005 UZ18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
157545 2005 UC19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157546 2005 UT25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157547 2005 UV26 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
157548 2005 UE42 21/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
157549 2005 UH53 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
157550 2005 UM59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
157551 2005 UZ66 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157552 2005 UU69 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
157553 2005 UG73 23/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157554 2005 UL79 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
157555 2005 UN81 20/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
157556 2005 UH87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
157557 2005 UK104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157558 2005 UY105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157559 2005 UT110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
157560 2005 UY113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157561 2005 UK118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157562 2005 UU120 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
157563 2005 UF132 24/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
157564 2005 UQ132 24/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
157565 2005 UA139 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
157566 2005 UL143 25/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
157567 2005 UM143 25/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
157568 2005 UF154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157569 2005 UC155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157570 2005 UP155 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
157571 2005 UX167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
157572 2005 UV191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
157573 2005 UL197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
157574 2005 UH201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157575 2005 UM202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
157576 2005 US230 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
157577 2005 UD233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157578 2005 UL254 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157579 2005 UC275 24/10/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
157580 2005 UG296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
157581 2005 UB331 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157582 2005 UE373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
157583 2005 UQ381 30/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
157584 2005 UC382 26/10/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
157585 2005 UZ396 27/10/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
157586 2005 UN432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
157587 2005 UA441 29/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
157588 2005 UP442 29/10/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
157589 2005 UE444 30/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
157590 2005 UO445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
157591 2005 UF449 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
157592 2005 UK456 30/10/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
157593 2005 UC511 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157594 2005 VC3 04/11/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
157595 2005 VV19 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
157596 2005 VR26 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157597 2005 VX52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
157598 2005 VV67 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
157599 2005 VK93 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
157600 2005 VH96 07/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL