Danh sách tiểu hành tinh/157601–157700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
157601 2005 WG3 20/11/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
157602 2005 WC6 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
157603 2005 WL13 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157604 2005 WT21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
157605 2005 WK22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
157606 2005 WU26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157607 2005 WA28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
157608 2005 WF34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
157609 2005 WQ43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157610 2005 WW46 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
157611 2005 WF51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
157612 2005 WU65 21/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
157613 2005 WG66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
157614 2005 WJ73 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
157615 2005 WP73 25/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
157616 2005 WF74 26/11/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
157617 2005 WT79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
157618 2005 WX80 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
157619 2005 WK89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
157620 2005 WR89 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
157621 2005 WQ100 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157622 2005 WB101 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
157623 2005 WG105 29/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
157624 2005 WB106 29/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
157625 2005 WQ121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
157626 2005 WP143 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
157627 2005 WD149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
157628 2005 WA152 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
157629 2005 WL153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157630 2005 WB158 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
157631 2005 WA159 28/11/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
157632 2005 WO162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
157633 2005 WX178 26/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
157634 2005 WL196 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
157635 2005 WF198 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157636 2005 WT202 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
157637 2005 XD41 06/12/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
157638 2005 XZ53 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
157639 2005 XY78 04/12/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
157640 Baumeler 2005 XS80 01/12/2006 Marly P. Kocher 6,1 km MPC · JPL
157641 2005 XX81 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157642 2005 XU84 10/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157643 2005 XU85 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
157644 2005 XK87 07/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
157645 2005 YA1 21/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
157646 2005 YO5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157647 2005 YX7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157648 2005 YC12 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
157649 2005 YK16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
157650 2005 YB22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157651 2005 YV26 21/12/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
157652 2005 YM27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
157653 2005 YU30 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
157654 2005 YT32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
157655 2005 YW32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
157656 2005 YF33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
157657 2005 YL35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
157658 2005 YB38 21/12/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
157659 2005 YB42 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
157660 2005 YD45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
157661 2005 YV50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
157662 2005 YY50 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
157663 2005 YB53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
157664 2005 YY53 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
157665 2005 YM58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
157666 2005 YW59 22/12/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
157667 2005 YZ61 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
157668 2005 YY72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
157669 2005 YM77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
157670 2005 YP92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
157671 2005 YY92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
157672 2005 YQ98 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
157673 2005 YR98 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
157674 2005 YC122 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
157675 2005 YH124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157676 2005 YJ128 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
157677 2005 YG131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
157678 2005 YD133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
157679 2005 YY136 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
157680 2005 YP137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
157681 2005 YX171 22/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
157682 2005 YH172 22/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
157683 2005 YX178 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
157684 2005 YD181 22/12/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
157685 2005 YB191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
157686 2005 YM205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
157687 2005 YD209 22/12/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
157688 2005 YX210 24/12/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
157689 2005 YM256 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
157690 2005 YR258 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
157691 2005 YG263 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
157692 2005 YJ278 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
157693 Amandamarty 2006 AB 02/01/2006 RAS A. Lowe 3,4 km MPC · JPL
157694 2006 AY2 05/01/2006 Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,9 km MPC · JPL
157695 2006 AY5 02/01/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
157696 2006 AV6 05/01/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
157697 2006 AA7 05/01/2006 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
157698 2006 AG14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
157699 2006 AJ17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
157700 2006 AF18 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL