Danh sách tiểu hành tinh/156501–156600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156501 2002 CZ142 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156502 2002 CZ143 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156503 2002 CD151 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156504 2002 CX162 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156505 2002 CA163 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156506 2002 CW165 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156507 2002 CH166 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156508 2002 CH167 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
156509 2002 CJ168 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156510 2002 CF171 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
156511 2002 CS183 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156512 2002 CX186 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156513 2002 CJ199 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156514 2002 CR203 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156515 2002 CB214 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156516 2002 CR215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156517 2002 CQ216 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156518 2002 CV216 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156519 2002 CQ217 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156520 2002 CB221 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
156521 2002 CQ228 06/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
156522 2002 CO230 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
156523 2002 CL249 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156524 2002 CS253 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
156525 2002 CW253 04/02/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
156526 2002 CT254 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
156527 2002 CD256 04/02/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
156528 2002 CS258 06/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
156529 2002 CR259 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
156530 2002 CT263 07/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
156531 2002 CA268 07/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
156532 2002 CA277 07/02/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
156533 2002 CP279 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
156534 2002 CK283 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
156535 2002 CT294 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156536 2002 CV297 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
156537 2002 CU300 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156538 2002 CG301 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156539 2002 CK309 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
156540 2002 CK310 06/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
156541 2002 CA311 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156542 Hogg 2002 CM314 13/02/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
156543 2002 DW1 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
156544 2002 DZ8 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156545 2002 DF10 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156546 2002 DN14 16/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
156547 2002 DX14 16/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
156548 2002 EM1 06/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák 3,3 km MPC · JPL
156549 2002 EY3 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,2 km MPC · JPL
156550 2002 ES12 12/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 2,0 km MPC · JPL
156551 2002 EH29 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
156552 2002 EL29 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156553 2002 EC31 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
156554 2002 ET39 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156555 2002 EB47 12/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
156556 2002 EE47 12/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
156557 2002 EQ50 12/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
156558 2002 EV50 12/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
156559 2002 EX51 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156560 2002 EE54 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156561 2002 EK61 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156562 2002 EB64 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156563 2002 EL76 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
156564 2002 EC82 13/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
156565 2002 EF85 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156566 2002 EU85 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156567 2002 EL86 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
156568 2002 EN97 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156569 2002 EP101 06/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
156570 2002 EF102 06/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156571 2002 EX106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
156572 2002 EC129 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
156573 2002 EP131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
156574 2002 EK133 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156575 2002 ER136 12/03/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
156576 2002 EF139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
156577 2002 EH139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
156578 2002 EZ149 15/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
156579 2002 ES150 15/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
156580 2002 EF157 03/03/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
156581 2002 FO 16/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
156582 2002 FK20 18/03/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
156583 2002 FF21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
156584 2002 FH30 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156585 2002 GN37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
156586 2002 GV41 04/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
156587 2002 GB42 04/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
156588 2002 GH45 04/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
156589 2002 GT51 05/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
156590 2002 GD52 05/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
156591 2002 GP54 05/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
156592 2002 GF59 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
156593 2002 GS63 08/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
156594 2002 GT66 08/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
156595 2002 GU68 08/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
156596 2002 GQ70 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
156597 2002 GJ72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
156598 2002 GA76 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156599 2002 GY76 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
156600 2002 GK78 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL