Danh sách tiểu hành tinh/156101–156200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156101 2001 SL234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156102 2001 SH237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156103 2001 SL238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156104 2001 SQ240 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156105 2001 SK242 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156106 2001 SA244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156107 2001 SL247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156108 2001 SS247 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156109 2001 SP248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156110 2001 SY249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156111 2001 SY253 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156112 2001 SO254 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156113 2001 SY266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
156114 2001 ST267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
156115 2001 SQ275 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
156116 2001 SC281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
156117 2001 SU288 28/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156118 2001 SO295 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156119 2001 SU296 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156120 2001 SQ302 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156121 2001 SZ311 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156122 2001 SW327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
156123 2001 SV337 20/09/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
156124 2001 SR344 23/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156125 2001 SH347 25/09/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
156126 2001 SB350 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
156127 2001 TR1 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
156128 2001 TA4 07/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156129 2001 TY5 10/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
156130 2001 TC10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156131 2001 TB15 10/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
156132 2001 TC15 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156133 2001 TV23 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156134 2001 TC27 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156135 2001 TD38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156136 2001 TY38 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156137 2001 TM39 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156138 2001 TU41 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156139 2001 TS42 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156140 2001 TP44 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156141 2001 TP53 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
156142 2001 TB61 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156143 2001 TN61 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156144 2001 TP61 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156145 2001 TH62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156146 2001 TB66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156147 2001 TC71 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156148 2001 TL71 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156149 2001 TP72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156150 2001 TN73 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156151 2001 TL74 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156152 2001 TN75 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156153 2001 TM78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156154 2001 TF95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156155 2001 TH95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156156 2001 TM95 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156157 2001 TY99 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156158 2001 TB101 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156159 2001 TK104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
156160 2001 TY104 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156161 2001 TZ111 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156162 2001 TB112 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156163 2001 TF112 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156164 2001 TC116 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156165 2001 TG132 11/10/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
156166 2001 TG134 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
156167 2001 TA135 13/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
156168 2001 TO144 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156169 2001 TR149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
156170 2001 TH150 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156171 2001 TX150 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156172 2001 TG159 11/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
156173 2001 TR162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156174 2001 TO164 11/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
156175 2001 TH174 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156176 2001 TX180 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156177 2001 TF181 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156178 2001 TM181 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
156179 2001 TR187 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156180 2001 TP195 15/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156181 2001 TK204 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156182 2001 TE219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
156183 2001 TN219 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156184 2001 TX219 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156185 2001 TH220 14/10/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
156186 2001 TE222 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156187 2001 TJ233 15/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
156188 2001 TV233 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
156189 2001 TQ236 07/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156190 2001 TY236 08/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
156191 2001 TJ256 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156192 2001 UJ5 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
156193 2001 UC6 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156194 2001 UM6 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
156195 2001 UW6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
156196 2001 UZ11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
156197 2001 UV23 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156198 2001 UP29 16/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
156199 2001 UA35 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156200 2001 UB39 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL