Danh sách tiểu hành tinh/156001–156100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156001 2001 RC30 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156002 2001 RG31 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156003 2001 RO35 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156004 2001 RL41 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156005 2001 RD45 12/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
156006 2001 RJ45 14/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
156007 2001 RN49 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156008 2001 RZ49 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156009 2001 RG55 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156010 2001 RQ75 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156011 2001 RE78 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156012 2001 RV78 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156013 2001 RW78 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
156014 2001 RR80 14/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156015 2001 RX81 14/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
156016 2001 RW86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
156017 2001 RY91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
156018 2001 RM94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
156019 2001 RT94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
156020 2001 RD101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156021 2001 RN101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156022 2001 RV101 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156023 2001 RD106 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156024 2001 RN114 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156025 2001 RD115 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156026 2001 RO122 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156027 2001 RJ126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156028 2001 RT127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156029 2001 RK128 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156030 2001 RK130 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156031 2001 RX139 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156032 2001 RP142 10/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
156033 2001 RR147 10/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
156034 2001 RZ151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
156035 2001 RU154 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
156036 2001 SD 16/09/2001 Emerald Lane L. Ball 1,1 km MPC · JPL
156037 2001 SQ 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,1 km MPC · JPL
156038 2001 SK1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
156039 2001 SR4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
156040 2001 SQ6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
156041 2001 SM10 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
156042 2001 SB12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156043 2001 SC13 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156044 2001 SA15 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
156045 2001 SE15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156046 2001 ST30 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156047 2001 SG31 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156048 2001 SN32 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156049 2001 SR37 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156050 2001 SX40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156051 2001 SL46 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156052 2001 SO46 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156053 2001 SU47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156054 2001 SO51 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156055 2001 SN52 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156056 2001 SN56 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156057 2001 SV56 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156058 2001 SA57 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156059 2001 SP57 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156060 2001 SY57 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156061 2001 SB59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156062 2001 SK61 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156063 2001 SQ61 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156064 2001 SP66 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
156065 2001 SE67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156066 2001 SR73 19/09/2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
156067 2001 SJ79 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156068 2001 ST82 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156069 2001 SM86 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156070 2001 SG95 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156071 2001 SL105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156072 2001 SF113 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
156073 2001 SF118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156074 2001 SE125 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156075 2001 SY137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156076 2001 SJ140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156077 2001 SU140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156078 2001 SU150 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156079 2001 SH151 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156080 2001 SJ155 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156081 2001 SB163 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156082 2001 ST166 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
156083 2001 SG167 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156084 2001 SD180 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156085 2001 SE182 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
156086 2001 SX183 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
156087 2001 SO185 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156088 2001 SJ193 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
156089 2001 SK194 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156090 2001 SF195 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156091 2001 SF205 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156092 2001 SQ207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156093 2001 SH209 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156094 2001 SB213 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
156095 2001 SE213 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156096 2001 SZ213 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156097 2001 SF217 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156098 2001 SR228 19/09/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
156099 2001 SN231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156100 2001 SA233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL