Danh sách tiểu hành tinh/156901–157000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156901 2003 EK31 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
156902 2003 EQ31 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156903 2003 EC32 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156904 2003 EO32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
156905 2003 EA33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
156906 2003 ES38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
156907 2003 EO39 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
156908 2003 EG41 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156909 2003 EP52 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156910 2003 FB6 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
156911 2003 FD11 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
156912 2003 FS25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
156913 2003 FN28 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
156914 2003 FB31 23/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
156915 2003 FK36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
156916 2003 FJ40 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
156917 2003 FE44 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
156918 2003 FC50 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
156919 2003 FY51 25/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156920 2003 FS55 26/03/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
156921 2003 FT56 26/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156922 2003 FD58 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156923 2003 FT58 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
156924 2003 FC59 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156925 2003 FJ60 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156926 2003 FQ61 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
156927 2003 FL63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
156928 2003 FW71 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
156929 2003 FL73 26/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
156930 2003 FZ74 26/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
156931 2003 FU83 27/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
156932 2003 FZ87 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
156933 2003 FM96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
156934 2003 FU97 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
156935 2003 FX103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
156936 2003 FN111 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156937 2003 FU112 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156938 2003 FQ118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
156939 Odegard 2003 FB120 24/03/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 2,2 km MPC · JPL
156940 2003 FA121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
156941 2003 GY1 02/04/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
156942 2003 GB3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156943 2003 GC4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156944 2003 GM4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156945 2003 GO4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156946 2003 GF5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156947 2003 GO5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156948 2003 GG15 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
156949 2003 GX28 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
156950 2003 GE41 09/04/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156951 2003 GQ41 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
156952 2003 GQ50 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156953 2003 HD12 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
156954 2003 HP12 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
156955 2003 HO13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
156956 2003 HE15 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
156957 2003 HY20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
156958 2003 HZ21 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
156959 2003 HK24 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
156960 2003 HM24 28/04/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
156961 2003 HM27 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156962 2003 HL29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
156963 2003 HP29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
156964 2003 HF30 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
156965 2003 HE32 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
156966 2003 HH32 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
156967 2003 HB36 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
156968 2003 HJ40 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156969 2003 HK44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
156970 2003 HY44 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
156971 2003 HQ55 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
156972 2003 JY3 03/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
156973 2003 JM4 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
156974 2003 JO4 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156975 2003 JW5 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
156976 2003 JH7 02/05/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156977 2003 JV10 01/05/2003 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,0 km MPC · JPL
156978 2003 JT12 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
156979 2003 JB13 05/05/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
156980 2003 JE15 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
156981 2003 KS1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
156982 2003 KD2 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
156983 2003 KF7 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
156984 2003 KB10 26/05/2003 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 4,2 km MPC · JPL
156985 2003 KE10 27/05/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
156986 2003 KA11 24/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
156987 2003 KC12 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
156988 2003 KE12 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
156989 2003 KB13 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
156990 Claerbout 2003 KX18 28/05/2003 Needville J. Dellinger 3,0 km MPC · JPL
156991 2003 LK1 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
156992 2003 LD6 07/06/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
156993 2003 ME 21/06/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
156994 2003 MT11 27/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
156995 2003 NM 01/07/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156996 2003 OC5 22/07/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
156997 2003 OK5 22/07/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
156998 2003 ON7 25/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
156999 2003 OC9 23/07/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
157000 2003 OL11 20/07/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also