Danh sách tiểu hành tinh/155901–156000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155901 2001 FK179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
155902 2001 FA184 25/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 5,4 km MPC · JPL
155903 2001 FN184 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
155904 2001 HA14 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
155905 2001 HV66 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
155906 2001 MR7 23/06/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
155907 2001 MV23 27/06/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
155908 2001 NG4 13/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
155909 2001 NF15 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
155910 2001 OH 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
155911 2001 OQ38 20/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
155912 2001 OW40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
155913 2001 OR43 23/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
155914 2001 OG55 22/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
155915 2001 OQ55 22/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
155916 2001 ON68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
155917 2001 OH73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
155918 2001 OF86 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155919 2001 ON95 31/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
155920 2001 OG104 30/07/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155921 2001 OJ105 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
155922 2001 PT5 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
155923 2001 PB14 14/08/2001 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,5 km MPC · JPL
155924 2001 PG25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
155925 2001 PW27 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
155926 2001 PE29 15/08/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,3 km MPC · JPL
155927 2001 PN43 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
155928 2001 PO43 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
155929 2001 PG53 14/08/2001 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
155930 2001 PJ54 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
155931 2001 PV58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
155932 2001 QD1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155933 2001 QB2 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155934 2001 QB13 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155935 2001 QN15 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155936 2001 QG17 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155937 2001 QP28 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155938 2001 QR32 17/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
155939 2001 QY35 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155940 2001 QX41 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155941 2001 QL43 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155942 2001 QS54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155943 2001 QR55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155944 2001 QW55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155945 2001 QD56 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155946 2001 QK65 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155947 2001 QB69 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155948 Maquet 2001 QA73 21/08/2001 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 1,2 km MPC · JPL
155949 2001 QC75 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155950 2001 QP79 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155951 2001 QD89 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
155952 2001 QU91 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155953 2001 QG93 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155954 2001 QR95 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
155955 2001 QS97 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155956 2001 QX98 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155957 2001 QU99 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155958 2001 QL106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
155959 2001 QF127 20/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
155960 2001 QV143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
155961 2001 QE145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
155962 2001 QK145 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
155963 2001 QJ158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
155964 2001 QL181 29/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
155965 2001 QU198 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
155966 2001 QF205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155967 2001 QA215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
155968 2001 QC219 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
155969 2001 QJ219 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
155970 2001 QL220 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
155971 2001 QK224 24/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
155972 2001 QW227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
155973 2001 QJ235 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155974 2001 QN236 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155975 2001 QS238 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155976 2001 QP239 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155977 2001 QB240 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155978 2001 QF242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155979 2001 QQ242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155980 2001 QR246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155981 2001 QC247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155982 2001 QE247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155983 2001 QM250 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
155984 2001 QD256 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155985 2001 QM256 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155986 2001 QK258 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155987 2001 QX258 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155988 2001 QJ260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155989 2001 QF267 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155990 2001 QX283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155991 2001 QB284 18/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
155992 2001 QN296 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155993 2001 RE1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155994 2001 RJ2 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155995 2001 RX5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
155996 2001 RD11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
155997 2001 RP16 12/09/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 3,9 km MPC · JPL
155998 2001 RQ21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155999 2001 RV26 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
156000 2001 RR27 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also