Danh sách tiểu hành tinh/156801–156900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156801 2003 BW20 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
156802 2003 BL25 25/01/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156803 2003 BY26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
156804 2003 BB36 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
156805 2003 BJ40 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
156806 2003 BR43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156807 2003 BG44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156808 2003 BK44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156809 2003 BG46 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156810 2003 BP49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
156811 2003 BS50 27/01/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
156812 2003 BM51 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156813 2003 BY51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156814 2003 BC52 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156815 2003 BJ52 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
156816 2003 BQ52 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156817 2003 BV54 27/01/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156818 2003 BZ54 27/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156819 2003 BR56 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
156820 2003 BK57 27/01/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
156821 2003 BM57 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156822 2003 BT60 27/01/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
156823 2003 BV60 27/01/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
156824 2003 BX61 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
156825 2003 BB65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
156826 2003 BE65 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
156827 2003 BH66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
156828 2003 BQ71 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156829 2003 BO72 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156830 2003 BA80 31/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
156831 2003 BX80 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
156832 2003 BS84 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
156833 2003 BT86 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
156834 2003 BC88 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156835 2003 BF92 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156836 2003 CS 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156837 2003 CV1 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156838 2003 CW1 01/02/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
156839 2003 CD3 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156840 2003 CC5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156841 2003 CZ6 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156842 2003 CA7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156843 2003 CN7 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156844 2003 CS7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156845 2003 CR8 01/02/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
156846 2003 CU11 01/02/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
156847 2003 CA13 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156848 2003 CJ13 04/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
156849 2003 CB14 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
156850 2003 CM15 04/02/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
156851 2003 CY15 04/02/2003 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
156852 2003 CQ16 08/02/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
156853 2003 CD17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
156854 2003 CF18 08/02/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156855 2003 CN19 10/02/2003 Needville Needville Obs. 1,0 km MPC · JPL
156856 2003 CZ19 09/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156857 2003 CR21 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
156858 2003 DN3 22/02/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
156859 2003 DS5 19/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156860 2003 DG8 22/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
156861 2003 DO8 22/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156862 2003 DF9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
156863 2003 DN11 25/02/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
156864 2003 DX12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
156865 2003 DQ13 23/02/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
156866 2003 DB15 26/02/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
156867 2003 DD16 27/02/2003 Kleť Kleť Obs. 1,0 km MPC · JPL
156868 2003 DK16 19/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
156869 2003 DS17 23/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,3 km MPC · JPL
156870 2003 DU18 21/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
156871 2003 DF19 21/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156872 2003 DS19 22/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156873 2003 DF20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156874 2003 DG20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156875 2003 DT20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
156876 2003 DW20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
156877 2003 DZ21 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156878 2003 EF1 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156879 Eloïs 2003 EQ1 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 2,9 km MPC · JPL
156880 Bernardtregon 2003 ES1 04/03/2003 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,3 km MPC · JPL
156881 2003 EK2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156882 2003 EH3 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156883 2003 EG4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
156884 2003 EE9 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156885 2003 EL9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
156886 2003 EW11 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156887 2003 EO13 06/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156888 2003 EN15 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156889 2003 EH20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
156890 2003 ES21 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156891 2003 EY21 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156892 2003 EK22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156893 2003 EL22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156894 2003 ED24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156895 2003 EX24 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
156896 2003 EN26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
156897 2003 EY26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
156898 2003 EX29 06/03/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
156899 2003 EK30 06/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156900 2003 EN30 06/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL