Danh sách tiểu hành tinh/156601–156700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156601 2002 GT78 09/04/2002 Kvistaberg UDAS 6,2 km MPC · JPL
156602 2002 GN82 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156603 2002 GR82 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
156604 2002 GG83 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
156605 2002 GE84 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156606 2002 GV85 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156607 2002 GE91 08/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
156608 2002 GF104 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156609 2002 GH109 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
156610 2002 GK114 11/04/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
156611 2002 GS119 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156612 2002 GH120 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156613 2002 GA128 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156614 2002 GH130 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156615 2002 GL130 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156616 2002 GS133 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156617 2002 GM138 12/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
156618 2002 GD141 13/04/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
156619 2002 GL144 11/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
156620 2002 GW145 12/04/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
156621 2002 GV146 13/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
156622 2002 GY150 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
156623 2002 GT152 12/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
156624 2002 GT156 13/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
156625 2002 GU163 14/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
156626 2002 GV167 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156627 2002 GG174 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156628 2002 GD180 08/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
156629 2002 HC 16/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
156630 2002 HM9 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
156631 Margitan 2002 JM8 06/05/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
156632 2002 JK11 02/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
156633 2002 JP11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
156634 2002 JW13 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156635 2002 JJ20 06/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
156636 2002 JX21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
156637 2002 JR22 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
156638 2002 JQ25 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156639 2002 JV25 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
156640 2002 JU28 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
156641 2002 JN29 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156642 2002 JH31 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
156643 2002 JK32 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
156644 2002 JJ33 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
156645 2002 JS33 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156646 2002 JH35 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
156647 2002 JJ47 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156648 2002 JC53 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
156649 2002 JM54 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156650 2002 JQ54 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
156651 2002 JZ54 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
156652 2002 JO55 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
156653 2002 JB56 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156654 2002 JE59 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156655 2002 JS65 09/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
156656 2002 JL69 07/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156657 2002 JD70 07/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156658 2002 JM71 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
156659 2002 JO76 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156660 2002 JH79 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156661 2002 JK80 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156662 2002 JB92 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156663 2002 JQ94 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156664 2002 JQ98 13/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156665 2002 JM101 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156666 2002 JB102 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
156667 2002 JV102 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
156668 2002 JT103 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156669 2002 JY108 06/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
156670 2002 JK111 11/05/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
156671 2002 JY114 13/05/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
156672 2002 JF115 14/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
156673 2002 JO115 15/05/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
156674 2002 JG116 15/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
156675 2002 JL121 05/05/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
156676 2002 JL123 06/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
156677 2002 JP127 07/05/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
156678 2002 JO128 07/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
156679 2002 JF130 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156680 2002 JO140 10/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
156681 2002 JR141 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156682 2002 JT141 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
156683 2002 JH142 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156684 2002 JG144 13/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
156685 2002 KD1 17/05/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
156686 2002 KW3 18/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
156687 2002 KX10 16/05/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
156688 2002 KD13 18/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
156689 2002 LQ 02/06/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
156690 2002 LK2 02/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
156691 2002 LR5 02/06/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
156692 2002 LV8 05/06/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
156693 2002 LN11 05/06/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
156694 2002 LF15 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
156695 2002 LW15 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
156696 2002 LD16 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156697 2002 LU19 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156698 2002 LR21 07/06/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156699 2002 LY34 09/06/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
156700 2002 LQ39 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL