Danh sách tiểu hành tinh/156701–156800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156701 2002 LH45 05/06/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
156702 2002 LZ46 15/06/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
156703 2002 LF47 14/06/2002 Kingsnake J. V. McClusky 8,6 km MPC · JPL
156704 2002 LQ49 08/06/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
156705 2002 LN52 09/06/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
156706 2002 LE56 15/06/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
156707 2002 LW59 09/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
156708 2002 LD61 11/06/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
156709 2002 NZ3 01/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
156710 2002 NA41 09/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
156711 2002 NB46 13/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
156712 2002 NR47 14/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
156713 2002 OW11 18/07/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
156714 2002 PF1 01/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
156715 2002 PP137 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156716 2002 RK27 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
156717 2002 RT42 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
156718 2002 TZ6 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156719 2002 TR49 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156720 2002 TY66 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156721 2002 TG93 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156722 2002 TR203 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156723 2002 TQ238 07/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
156724 2002 TB257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156725 2002 TH294 11/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156726 2002 UW35 31/10/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
156727 2002 VR11 01/11/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
156728 2002 VC47 05/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
156729 2002 VN118 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
156730 2002 VM140 13/11/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
156731 2002 XF9 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156732 2002 XU19 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156733 2002 XO29 05/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
156734 2002 XN32 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156735 2002 XE40 07/12/2002 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
156736 2002 XW45 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156737 2002 XD54 10/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
156738 2002 XS57 10/12/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
156739 2002 XA59 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
156740 2002 XG64 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156741 2002 XQ64 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156742 2002 XJ71 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156743 2002 XM75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156744 2002 XP80 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156745 2002 XH81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156746 2002 XM81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156747 2002 XH84 14/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
156748 2002 XQ86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156749 2002 XS86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156750 2002 XW90 15/12/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
156751 Chelseaferrell 2002 XL92 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
156752 2002 XL96 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156753 2002 YW 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
156754 2002 YR1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
156755 2002 YH7 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
156756 2002 YL7 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156757 2002 YA8 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
156758 2002 YS21 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156759 2002 YU28 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156760 2002 YV28 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156761 2002 YA31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156762 2002 YR34 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156763 2003 AF6 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156764 2003 AN13 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156765 2003 AZ28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156766 2003 AE31 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156767 2003 AH32 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156768 2003 AW34 07/01/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
156769 2003 AJ39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156770 2003 AN43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156771 2003 AP47 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156772 2003 AX54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
156773 2003 AY54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156774 2003 AL59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
156775 2003 AU60 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156776 2003 AO65 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156777 2003 AM69 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156778 2003 AB73 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156779 2003 AA76 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156780 2003 AV78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
156781 2003 AE84 15/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
156782 2003 AR87 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156783 2003 AB90 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156784 2003 AJ94 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156785 2003 BH3 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,2 km MPC · JPL
156786 2003 BW7 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
156787 2003 BY8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
156788 2003 BG11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
156789 2003 BC12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
156790 2003 BY12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
156791 2003 BP14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
156792 2003 BV14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
156793 2003 BY14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
156794 2003 BV15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
156795 2003 BX15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
156796 2003 BZ15 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
156797 2003 BA16 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
156798 2003 BC16 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
156799 2003 BD18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
156800 2003 BR18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL