Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/156401–156500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
156401 2002 AK3 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,7 km MPC · JPL
156402 2002 AO4 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
156403 2002 AX20 08/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
156404 2002 AQ24 08/01/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
156405 2002 AS34 10/01/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
156406 2002 AW40 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156407 2002 AE42 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
156408 2002 AE44 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156409 2002 AO46 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
156410 2002 AG49 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156411 2002 AM55 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156412 2002 AQ57 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
156413 2002 AQ63 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
156414 2002 AS67 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
156415 2002 AN70 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156416 2002 AZ73 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156417 2002 AA77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156418 2002 AV81 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
156419 2002 AJ82 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156420 2002 AC86 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
156421 2002 AA87 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156422 2002 AW88 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156423 2002 AD92 12/01/2002 Cerro Tololo DLS 2,6 km MPC · JPL
156424 2002 AG94 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
156425 2002 AE97 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156426 2002 AJ101 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156427 2002 AV101 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
156428 2002 AD102 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156429 2002 AJ102 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156430 2002 AL103 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156431 2002 AX104 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
156432 2002 AZ104 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156433 2002 AD113 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156434 2002 AT119 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
156435 2002 AO120 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
156436 2002 AB123 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156437 2002 AS136 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
156438 2002 AZ140 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
156439 2002 AT146 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156440 2002 AY148 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
156441 2002 AU154 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
156442 2002 AG157 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156443 2002 AR160 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156444 2002 AH163 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156445 2002 AQ163 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156446 2002 AZ166 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
156447 2002 AM177 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156448 2002 AU180 05/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
156449 2002 AH182 05/01/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
156450 2002 AS198 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
156451 2002 AH203 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
156452 2002 BU3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
156453 2002 BC8 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156454 2002 BN9 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156455 2002 BD14 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156456 2002 BD16 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
156457 2002 BU24 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
156458 2002 BP27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
156459 2002 BQ27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
156460 2002 BU27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
156461 2002 BM29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
156462 2002 BZ30 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
156463 2002 CS2 03/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
156464 2002 CD5 04/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
156465 2002 CB8 04/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
156466 2002 CG10 06/02/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
156467 2002 CK21 05/02/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
156468 2002 CQ33 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156469 2002 CV33 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156470 2002 CM37 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156471 2002 CE40 06/02/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
156472 2002 CP45 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
156473 2002 CK46 06/02/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
156474 2002 CN46 11/02/2002 Gnosca S. Sposetti 2,9 km MPC · JPL
156475 2002 CG47 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
156476 2002 CO49 03/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
156477 2002 CO52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
156478 2002 CV53 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
156479 2002 CR60 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
156480 2002 CH62 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156481 2002 CH63 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
156482 2002 CS63 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156483 2002 CX63 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156484 2002 CG65 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156485 2002 CE66 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
156486 2002 CO79 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
156487 2002 CU85 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156488 2002 CV88 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
156489 2002 CY93 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
156490 2002 CX94 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
156491 2002 CN101 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156492 2002 CN108 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
156493 2002 CC111 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
156494 2002 CT120 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
156495 2002 CD122 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
156496 2002 CN122 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
156497 2002 CW129 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
156498 2002 CZ129 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
156499 2002 CD138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
156500 2002 CU142 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL