Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/155501–155600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155501 1999 JX96 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
155502 1999 JP97 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155503 1999 LP5 11/06/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
155504 1999 LC7 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155505 1999 NR32 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155506 1999 NM40 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
155507 1999 RE5 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
155508 1999 RF22 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155509 1999 RP73 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155510 1999 RR73 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
155511 1999 RU143 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
155512 1999 RH162 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155513 1999 RB172 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155514 1999 RT172 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
155515 1999 RZ190 10/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
155516 1999 RG204 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
155517 1999 RH213 12/09/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
155518 1999 RS217 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
155519 1999 RS251 08/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
155520 1999 TH10 08/10/1999 Prescott P. G. Comba 7,7 km MPC · JPL
155521 1999 TM26 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155522 1999 TF28 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155523 1999 TJ36 11/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
155524 1999 TL57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
155525 1999 TR61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
155526 1999 TV64 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155527 1999 TU72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155528 1999 TX85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
155529 1999 TZ119 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
155530 1999 TS121 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
155531 1999 TB129 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155532 1999 TR133 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
155533 1999 TU135 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
155534 1999 TY145 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155535 1999 TR177 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
155536 1999 TO196 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155537 1999 TL204 13/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155538 1999 TC207 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155539 1999 TU221 01/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
155540 1999 TN224 01/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
155541 1999 TJ250 09/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
155542 1999 TE260 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
155543 1999 TC264 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155544 1999 TX284 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155545 1999 TH306 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
155546 1999 TP310 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155547 1999 UZ14 29/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
155548 1999 UU21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
155549 1999 UC29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
155550 1999 UK31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
155551 1999 UL47 29/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
155552 1999 UA48 30/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
155553 1999 UY56 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155554 1999 VW57 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
155555 1999 VM59 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155556 1999 VP80 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
155557 1999 VW96 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155558 1999 VO127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155559 1999 VB147 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
155560 1999 VD159 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
155561 1999 VL161 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
155562 1999 VD183 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155563 1999 VR197 03/11/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
155564 1999 VD204 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155565 1999 VX209 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
155566 1999 VY209 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155567 1999 WX15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
155568 1999 WN17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
155569 1999 WU17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
155570 1999 WE24 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
155571 1999 XC29 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155572 1999 XX47 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155573 1999 XG66 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155574 1999 XX73 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
155575 1999 XL78 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155576 1999 XY128 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155577 1999 XT135 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155578 1999 XE145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155579 1999 XG219 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
155580 1999 XE232 04/12/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
155581 1999 YN2 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155582 1999 YN15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155583 2000 AY148 07/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
155584 2000 AF157 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155585 2000 AJ166 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155586 2000 AU182 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155587 2000 AN205 15/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
155588 2000 AQ209 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
155589 2000 AJ249 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
155590 2000 BZ9 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155591 2000 BK34 30/01/2000 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
155592 2000 CK 02/02/2000 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
155593 2000 CK15 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155594 2000 CP22 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155595 2000 CL31 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155596 2000 CB42 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155597 2000 CE61 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155598 2000 CR69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
155599 2000 CL74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
155600 2000 CC81 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL