Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/155401–155500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155401 1995 UM14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
155402 1995 UZ17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
155403 1995 UC19 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155404 1995 UX38 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
155405 1995 VH9 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155406 1995 VS9 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
155407 1995 XB4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155408 1995 YF7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155409 1995 YN7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155410 1996 CE2 15/02/1996 Sormano P. Sicoli, P. Ghezzi 1,9 km MPC · JPL
155411 1996 DG3 28/02/1996 Cloudcroft W. Offutt 940 m MPC · JPL
155412 1996 FO10 20/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
155413 1996 HS19 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
155414 1996 HQ24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
155415 1996 JZ5 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
155416 1996 KJ2 17/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
155417 1996 RC7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
155418 1996 SQ2 19/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155419 1996 TG34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
155420 1996 VJ10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
155421 1996 VT22 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
155422 1996 XR16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155423 1997 AZ19 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155424 1997 BL5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
155425 1997 ER6 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155426 1997 GU13 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155427 1997 LO5 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
155428 1997 MU2 28/06/1997 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
155429 1997 MB8 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155430 1997 NS5 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
155431 1997 QL2 30/08/1997 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
155432 1997 SS2 25/09/1997 Ondřejov M. Wolf, P. Pravec 1,0 km MPC · JPL
155433 1997 UQ4 18/10/1997 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
155434 1997 VQ8 03/11/1997 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
155435 1997 WN6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
155436 1997 WZ24 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155437 1998 DE 17/02/1998 Bédoin P. Antonini 2,9 km MPC · JPL
155438 Velásquez 1998 DV 18/02/1998 Kleť Kleť Obs. 2,4 km MPC · JPL
155439 1998 DF24 21/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
155440 1998 FN8 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155441 1998 FP10 24/03/1998 Caussols ODAS 3,3 km MPC · JPL
155442 1998 HN9 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155443 1998 HX14 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
155444 1998 HJ35 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
155445 1998 HL35 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155446 1998 HK40 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
155447 1998 HN41 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
155448 1998 HB43 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
155449 1998 HV94 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
155450 1998 HT119 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155451 1998 HV134 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155452 1998 HN150 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
155453 1998 HS154 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155454 1998 MU18 19/06/1998 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
155455 1998 ML24 29/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155456 1998 QQ62 27/08/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
155457 1998 QK103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
155458 1998 QL111 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155459 1998 RS6 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
155460 1998 RB14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
155461 1998 RV37 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
155462 1998 RG42 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155463 1998 RM53 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
155464 1998 RU70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155465 1998 RE79 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
155466 1998 SJ9 17/09/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
155467 1998 SO20 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155468 1998 SM65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
155469 1998 SB81 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155470 1998 SH88 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155471 1998 SC97 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155472 1998 SY98 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
155473 1998 SW104 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155474 1998 SO124 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155475 1998 SP131 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155476 1998 SX141 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155477 1998 SG149 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
155478 1998 SY162 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
155479 1998 TG2 13/10/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
155480 1998 TK2 13/10/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
155481 1998 TJ25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155482 1998 TF38 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
155483 1998 UC27 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
155484 1998 US34 28/10/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
155485 1998 VY11 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155486 1998 VT56 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
155487 1998 WP8 27/11/1998 Cocoa I. P. Griffin 1,1 km MPC · JPL
155488 1998 WJ35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
155489 1998 XA8 09/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
155490 1998 XF27 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155491 1998 YR7 24/12/1998 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
155492 1999 AD15 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155493 1999 BZ26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155494 1999 CY16 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
155495 1999 CW33 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155496 1999 CF34 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155497 1999 CL91 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155498 1999 CO102 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155499 1999 EU6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
155500 1999 EN12 15/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL