Danh sách tiểu hành tinh/155101–155200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155101 2005 SM218 30/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
155102 2005 SB219 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
155103 2005 SC225 29/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
155104 2005 SO225 29/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
155105 2005 SH227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155106 2005 SX231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
155107 2005 SZ237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
155108 2005 SW242 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
155109 2005 SM244 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
155110 2005 TB 01/10/2005 Catalina CSS APO 680 m MPC · JPL
155111 2005 TP5 01/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
155112 2005 TU25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
155113 2005 TO42 03/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
155114 2005 TY42 04/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
155115 2005 TR46 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
155116 Verkhivnya 2005 TJ49 08/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 5,5 km MPC · JPL
155117 2005 TE50 09/10/2005 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,0 km MPC · JPL
155118 2005 TK53 12/10/2005 RAS R. Hutsebaut 3,9 km MPC · JPL
155119 2005 TR55 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
155120 2005 TW64 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155121 2005 TE68 05/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
155122 2005 TZ72 05/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
155123 2005 TX78 07/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
155124 2005 TD99 07/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
155125 2005 TN107 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
155126 2005 TY109 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
155127 2005 TX110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155128 2005 TM117 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
155129 2005 TT123 07/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
155130 2005 TH126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
155131 2005 TQ127 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
155132 2005 TV132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155133 2005 TW140 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
155134 2005 TX152 05/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
155135 2005 TC165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
155136 2005 TS166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
155137 2005 TZ166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155138 Pucinskas 2005 TM169 09/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,8 km MPC · JPL
155139 2005 TF173 13/10/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155140 2005 UD 22/10/2005 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
155141 2005 UY 20/10/2005 Junk Bond D. Healy 1,4 km MPC · JPL
155142 Tenagra 2005 UD4 26/10/2005 Tenagra II J.-C. Merlin 2,4 km MPC · JPL
155143 2005 UB10 21/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
155144 2005 UG14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
155145 2005 UR18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
155146 2005 UF29 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
155147 2005 UZ29 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
155148 2005 UC57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
155149 2005 UE61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
155150 2005 UL67 22/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
155151 2005 UH69 23/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
155152 2005 UE78 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
155153 2005 UV78 25/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
155154 2005 UW78 25/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
155155 2005 UD79 25/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
155156 2005 UR79 25/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
155157 2005 UF80 25/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
155158 2005 UL80 25/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
155159 2005 UK83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
155160 2005 US96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
155161 2005 UQ104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155162 2005 UZ104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155163 2005 UJ124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
155164 2005 UN141 25/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
155165 2005 UU147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155166 2005 UU151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
155167 2005 UG172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155168 2005 UC175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155169 2005 UF186 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
155170 2005 UK191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
155171 2005 UX205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155172 2005 UJ214 24/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
155173 2005 US216 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
155174 2005 UA220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155175 2005 UP247 28/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155176 2005 UH248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
155177 2005 UR272 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
155178 2005 UX274 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
155179 2005 UH277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155180 2005 UF289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
155181 2005 UY315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
155182 2005 UL317 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
155183 2005 UB327 29/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
155184 2005 UW329 28/10/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
155185 2005 UX330 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
155186 2005 UY334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
155187 2005 UC335 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
155188 2005 UM349 25/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
155189 2005 UN355 29/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
155190 2005 UV355 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
155191 2005 UZ365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155192 2005 UV371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
155193 2005 UH377 28/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155194 2005 UK381 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
155195 2005 UG396 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
155196 2005 UM419 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155197 2005 UO429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
155198 2005 UO432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155199 2005 UU433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
155200 2005 UC438 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155201 2005 UL440 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
155202 2005 UU444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
155203 2005 UV444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
155204 2005 UX445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
155205 2005 UV449 30/10/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155206 2005 UP457 31/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
155207 2005 UO460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
155208 2005 UV460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
155209 2005 UV481 31/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
155210 2005 UG483 22/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
155211 2005 UP485 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
155212 2005 UQ489 23/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
155213 2005 UU494 25/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
155214 2005 UK508 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
155215 Vámostibor 2005 VU2 04/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
155216 2005 VV2 05/11/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 3,7 km MPC · JPL
155217 2005 VH5 09/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,2 km MPC · JPL
155218 2005 VL7 13/11/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
155219 2005 VX23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155220 2005 VM25 02/11/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155221 2005 VT38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
155222 2005 VY52 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
155223 2005 VH53 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
155224 2005 VW60 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155225 2005 VR63 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
155226 2005 VV70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
155227 2005 VD71 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
155228 2005 VB98 07/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155229 2005 VD118 15/11/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
155230 2005 VQ118 15/11/2005 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
155231 2005 WV2 19/11/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
155232 2005 WL5 20/11/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
155233 2005 WO8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
155234 2005 WK16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
155235 2005 WX17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155236 2005 WO18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155237 2005 WP18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
155238 2005 WY18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155239 2005 WB19 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
155240 2005 WO21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
155241 2005 WO22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155242 2005 WQ24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
155243 2005 WW25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155244 2005 WH29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
155245 2005 WJ38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
155246 2005 WE44 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
155247 2005 WK46 22/11/2005 Junk Bond D. Healy 2,5 km MPC · JPL
155248 2005 WN46 24/11/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
155249 2005 WU48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155250 2005 WW57 25/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
155251 2005 WC59 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155252 2005 WU60 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
155253 2005 WX66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
155254 2005 WB68 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155255 2005 WO73 25/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
155256 2005 WH76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155257 2005 WL81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
155258 2005 WP86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
155259 2005 WQ86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
155260 2005 WH89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
155261 2005 WE95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
155262 2005 WL95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
155263 2005 WM98 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
155264 2005 WN99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
155265 2005 WM103 26/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
155266 2005 WP105 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155267 2005 WE106 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
155268 2005 WE108 28/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
155269 2005 WC113 25/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
155270 Dianawheeler 2005 WH113 25/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
155271 2005 WJ114 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155272 2005 WT118 25/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
155273 2005 WR119 28/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
155274 2005 WM146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155275 2005 WJ154 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
155276 2005 WV155 29/11/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
155277 2005 WJ159 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
155278 2005 WR168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155279 2005 WW173 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
155280 2005 WR181 25/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
155281 2005 WX184 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155282 2005 WC186 30/11/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155283 2005 WS187 29/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
155284 2005 WC190 20/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
155285 2005 WH191 21/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
155286 2005 WU192 26/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155287 2005 XK1 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155288 2005 XY5 01/12/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155289 2005 XE26 04/12/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
155290 Anniegrauer 2005 XJ40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
155291 2005 XO56 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
155292 2005 XT64 07/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155293 2005 XO65 02/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
155294 2005 XY65 07/12/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
155295 2005 XN77 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155296 2005 YJ 20/12/2005 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
155297 2005 YS9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155298 2005 YG19 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155299 2005 YD25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155300 2005 YG40 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL