Danh sách tiểu hành tinh/155001–155100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155001 2005 NT62 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
155002 2005 NN102 12/07/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
155003 2005 NX102 10/07/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
155004 2005 OY9 27/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
155005 2005 OP14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
155006 2005 OU14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
155007 2005 OB15 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
155008 2005 OM16 29/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
155009 2005 OA19 31/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
155010 2005 PR9 04/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
155011 2005 PR17 06/08/2005 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
155012 2005 QM4 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
155013 2005 QK7 24/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
155014 2005 QG12 24/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
155015 2005 QF17 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
155016 2005 QS19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
155017 2005 QK26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
155018 2005 QK28 28/08/2005 Vicques M. Ory 1,0 km MPC · JPL
155019 2005 QY31 24/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
155020 2005 QC38 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
155021 2005 QD45 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155022 2005 QP47 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
155023 2005 QK54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155024 2005 QD67 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
155025 2005 QM71 29/08/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
155026 2005 QC73 29/08/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155027 2005 QF75 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
155028 2005 QR82 29/08/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
155029 2005 QY82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
155030 2005 QF84 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
155031 2005 QW94 27/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
155032 2005 QP95 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
155033 2005 QY116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
155034 2005 QJ127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155035 2005 QV129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155036 2005 QH133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155037 2005 QP157 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
155038 2005 QR160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155039 2005 QY165 31/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
155040 2005 QX171 29/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
155041 2005 QZ172 29/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
155042 2005 RQ5 02/09/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
155043 2005 RR5 05/09/2005 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
155044 2005 RE8 08/09/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
155045 2005 RF8 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155046 2005 RB10 03/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
155047 2005 RO10 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155048 2005 RH24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
155049 2005 RJ27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
155050 2005 RU27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
155051 2005 RY30 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
155052 2005 SA3 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
155053 2005 SV9 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
155054 2005 SN19 25/09/2005 Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,1 km MPC · JPL
155055 2005 SO23 23/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
155056 2005 SB24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155057 2005 SG24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
155058 2005 SU24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
155059 2005 SF28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155060 2005 SG28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155061 2005 ST30 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
155062 2005 SL32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
155063 2005 SP35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
155064 2005 SQ39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155065 2005 SL40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
155066 2005 SR54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
155067 2005 SH58 26/09/2005 Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 960 m MPC · JPL
155068 2005 SC59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155069 2005 SA65 26/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
155070 2005 SB69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155071 2005 SS71 23/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
155072 2005 SS73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
155073 2005 SP77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
155074 2005 SH90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155075 2005 SZ96 25/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
155076 2005 SH103 25/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
155077 2005 SX103 25/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
155078 2005 SG104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
155079 2005 SM112 26/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
155080 2005 SC130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155081 2005 SH130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155082 2005 SF131 29/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
155083 Banneker 2005 SE134 30/09/2005 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,1 km MPC · JPL
155084 2005 ST137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
155085 2005 SW147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155086 2005 SE148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155087 2005 SL149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
155088 2005 ST158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
155089 2005 SK159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155090 2005 SJ164 27/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
155091 2005 SX164 27/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
155092 2005 SX169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
155093 2005 SP183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
155094 2005 SB192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
155095 2005 SJ193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155096 2005 SW203 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
155097 2005 SE211 30/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
155098 2005 SF214 30/09/2005 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
155099 2005 SP214 30/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
155100 2005 SX214 30/09/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL