Danh sách tiểu hành tinh/154901–155000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154901 2004 RP246 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
154902 Davidtoth 2004 RU247 12/09/2004 Jarnac Jarnac Obs. 5,6 km MPC · JPL
154903 2004 RY249 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154904 2004 RA306 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
154905 2004 RB306 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154906 2004 RH306 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
154907 2004 RE316 15/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
154908 2004 RE324 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154909 2004 RL326 13/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
154910 2004 RA337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
154911 2004 RK343 15/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154912 2004 SQ4 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154913 2004 SF6 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
154914 2004 ST8 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154915 2004 SB14 17/09/2004 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
154916 2004 SJ21 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
154917 2004 SP22 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154918 2004 SF24 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
154919 2004 SY29 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
154920 2004 SQ32 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154921 2004 ST32 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
154922 2004 SW32 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154923 2004 SK39 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154924 2004 SD40 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154925 2004 SK41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
154926 2004 SV47 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154927 2004 SK54 22/09/2004 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
154928 2004 SD57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
154929 2004 SK61 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
154930 2004 TJ1 04/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
154931 2004 TQ1 02/10/2004 Needville Needville Obs. 4,4 km MPC · JPL
154932 Sviderskiene 2004 TB21 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 8,0 km MPC · JPL
154933 2004 TP23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
154934 2004 TO29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
154935 2004 TF36 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
154936 2004 TM38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
154937 2004 TO48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
154938 Besserman 2004 TX49 04/10/2004 Jarnac Jarnac Obs. 2,9 km MPC · JPL
154939 2004 TJ53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
154940 2004 TF54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
154941 2004 TP54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
154942 2004 TH58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154943 2004 TR60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
154944 2004 TZ61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
154945 2004 TM64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
154946 2004 TD65 05/10/2004 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
154947 2004 TH69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
154948 2004 TC76 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
154949 2004 TF78 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
154950 2004 TX87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
154951 2004 TR92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154952 2004 TX99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
154953 2004 TP106 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
154954 2004 TN118 05/10/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
154955 2004 TN120 06/10/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
154956 2004 TH125 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154957 2004 TK125 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154958 2004 TX135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
154959 2004 TR137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
154960 2004 TK186 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
154961 2004 TC214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
154962 2004 TR216 03/10/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
154963 2004 TG220 05/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
154964 2004 TB232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
154965 2004 TB238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
154966 2004 TF239 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
154967 2004 TK252 09/10/2004 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
154968 2004 TV265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
154969 2004 TO272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
154970 2004 TB280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
154971 2004 TL282 07/10/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
154972 2004 TS343 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
154973 2004 TC344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
154974 2004 TA345 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
154975 2004 TM359 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
154976 2004 UA1 19/10/2004 Hormersdorf Hormersdorf Obs. 6,4 km MPC · JPL
154977 2004 UG1 20/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154978 2004 UN3 19/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
154979 2004 UG6 20/10/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
154980 2004 UN7 21/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154981 2004 VC4 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
154982 2004 VA28 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
154983 2004 VL32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
154984 2004 VP46 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
154985 2004 VZ51 04/11/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
154986 2004 VR66 04/11/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
154987 2004 WJ4 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
154988 2004 XN35 12/12/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
154989 2005 AG4 06/01/2005 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
154990 2005 AA66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
154991 Vinciguerra 2005 BX26 17/01/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 740 m MPC · JPL
154992 2005 CV68 04/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
154993 2005 EA94 08/03/2005 Socorro LINEAR APO 830 m MPC · JPL
154994 2005 EW291 10/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
154995 2005 MD41 30/06/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
154996 2005 MY42 29/06/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
154997 2005 NF1 02/07/2005 Kambah D. Herald 1,6 km MPC · JPL
154998 2005 NN1 01/07/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
154999 2005 NV28 05/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
155000 2005 NJ29 07/07/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also