Danh sách tiểu hành tinh/155801–155900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155801 2000 UT61 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155802 2000 UK65 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155803 2000 UL108 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155804 2000 VA14 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155805 2000 VD26 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155806 2000 VE28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155807 2000 VU29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
155808 2000 VF54 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155809 2000 VE58 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155810 2000 VA60 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155811 2000 WL20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
155812 2000 WS20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155813 2000 WZ26 26/11/2000 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,5 km MPC · JPL
155814 2000 WY31 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155815 2000 WU41 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
155816 2000 WK67 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155817 2000 WR74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155818 2000 WK89 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155819 2000 WS90 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155820 2000 WA95 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
155821 2000 WM126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
155822 2000 WP130 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
155823 2000 WA151 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155824 2000 WP158 30/11/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
155825 2000 WW161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
155826 2000 WL172 25/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155827 2000 WA178 28/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
155828 2000 XO2 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155829 2000 XV21 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
155830 2000 XL23 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
155831 2000 XE47 15/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
155832 2000 XB52 06/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
155833 2000 YB 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
155834 2000 YG3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
155835 2000 YA8 21/12/2000 Eskridge G. Hug 4,8 km MPC · JPL
155836 2000 YC22 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
155837 2000 YG26 23/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155838 2000 YV48 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155839 2000 YZ50 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155840 2000 YA60 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155841 2000 YU69 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
155842 2000 YC87 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
155843 2000 YL100 30/12/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
155844 2000 YZ112 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
155845 2001 AG3 04/01/2001 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 1,3 km MPC · JPL
155846 2001 AM27 05/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155847 2001 AD31 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
155848 2001 AO44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
155849 2001 AK46 15/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
155850 2001 AY46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155851 2001 BP10 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155852 2001 BB19 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155853 2001 BA25 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
155854 2001 BJ35 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155855 2001 BV38 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155856 2001 BD48 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
155857 2001 BJ49 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155858 2001 BT51 16/01/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
155859 2001 BY71 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155860 2001 BT77 25/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155861 2001 CA33 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155862 2001 CP33 13/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
155863 2001 CQ34 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155864 2001 CE40 13/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
155865 2001 DK 16/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
155866 2001 DW10 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
155867 2001 DO18 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155868 2001 DD26 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155869 2001 DK27 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155870 2001 DL27 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155871 2001 DG40 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155872 2001 DM57 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155873 2001 DB59 21/02/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
155874 2001 DQ82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
155875 2001 DR91 20/02/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
155876 2001 DS96 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155877 2001 DF106 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
155878 2001 ED4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
155879 2001 EK4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
155880 2001 ED7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
155881 2001 EF19 14/03/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
155882 2001 FJ26 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155883 2001 FU38 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
155884 2001 FC39 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
155885 2001 FZ64 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
155886 2001 FP67 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
155887 2001 FU68 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
155888 2001 FY83 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
155889 2001 FK84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
155890 2001 FY84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
155891 2001 FU87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
155892 2001 FP93 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
155893 2001 FL100 17/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155894 2001 FZ106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
155895 2001 FR108 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
155896 2001 FT108 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
155897 2001 FD116 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
155898 2001 FZ116 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
155899 2001 FW135 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
155900 2001 FJ142 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL