Danh sách tiểu hành tinh/155701–155800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155701 2000 QS67 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155702 2000 QJ69 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155703 2000 QY77 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155704 2000 QJ89 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155705 2000 QZ104 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155706 2000 QF122 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155707 2000 QP123 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155708 2000 QD138 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155709 2000 QN147 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
155710 2000 QW150 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155711 2000 QP160 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155712 2000 QA175 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155713 2000 QS185 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155714 2000 QK187 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155715 2000 QK191 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
155716 2000 QE196 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155717 2000 QQ210 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155718 2000 QT210 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
155719 2000 QD214 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155720 2000 QF214 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155721 2000 QQ214 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155722 2000 QS222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
155723 2000 QK229 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
155724 2000 QD244 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155725 2000 RO8 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155726 2000 RL35 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
155727 2000 RN40 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155728 2000 RP47 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155729 2000 RU63 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155730 2000 RQ64 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155731 2000 RH81 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155732 2000 RZ86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
155733 2000 RN89 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155734 2000 RJ97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
155735 2000 RZ101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
155736 2000 RN103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
155737 2000 SK6 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
155738 2000 SB16 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155739 2000 SY30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
155740 2000 SF46 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
155741 2000 SK56 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
155742 2000 SH59 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155743 2000 SO60 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155744 2000 SC61 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
155745 2000 SO67 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
155746 2000 SX67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
155747 2000 SV93 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
155748 2000 SV95 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155749 2000 SR97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155750 2000 SK102 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155751 2000 SY102 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
155752 2000 SP110 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
155753 2000 SJ112 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
155754 2000 SB118 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155755 2000 SK124 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
155756 2000 SY127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155757 2000 SY132 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155758 2000 SJ139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155759 2000 SG140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
155760 2000 SP147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155761 2000 SN161 19/09/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
155762 2000 SC164 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
155763 2000 SJ178 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
155764 2000 SS178 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155765 2000 SM189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155766 2000 SO223 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155767 2000 SZ228 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
155768 2000 SC232 26/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
155769 2000 ST232 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155770 2000 SF238 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155771 2000 SK238 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155772 2000 SM240 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
155773 2000 ST240 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
155774 2000 SS244 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155775 2000 SZ247 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155776 2000 SD275 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
155777 2000 SY282 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
155778 2000 SF287 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
155779 2000 SQ290 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155780 2000 SM304 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
155781 2000 SX311 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155782 2000 SG334 26/09/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
155783 2000 SH338 25/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
155784 Ercol 2000 SH345 19/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
155785 2000 SS351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
155786 2000 SD358 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
155787 2000 SL365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
155788 2000 SR366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
155789 2000 TD9 01/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
155790 2000 TC10 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
155791 2000 TC15 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
155792 2000 TL26 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
155793 2000 TM37 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
155794 2000 TZ52 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
155795 2000 UG10 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
155796 2000 UQ13 24/10/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
155797 2000 UM39 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
155798 2000 UU40 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
155799 2000 UO45 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
155800 2000 UT54 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL