Danh sách tiểu hành tinh/154501–154600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154501 2003 FR30 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
154502 2003 FV30 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154503 2003 FQ35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
154504 2003 FF40 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
154505 2003 FM41 25/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
154506 2003 FC42 30/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154507 2003 FT47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
154508 2003 FC49 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
154509 2003 FT54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
154510 2003 FZ55 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154511 2003 FG56 26/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
154512 2003 FH56 26/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
154513 2003 FM57 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
154514 2003 FQ57 26/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
154515 2003 FM62 26/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
154516 2003 FS63 26/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154517 2003 FO69 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154518 2003 FM71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154519 2003 FS78 27/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154520 2003 FP82 27/03/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
154521 2003 FW83 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
154522 2003 FL91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
154523 2003 FF92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
154524 2003 FV98 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154525 2003 FZ106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
154526 2003 FO107 30/03/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
154527 2003 FO109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
154528 2003 FN114 31/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154529 2003 FW114 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
154530 2003 FH115 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
154531 2003 FD117 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
154532 2003 FV120 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
154533 2003 FC121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
154534 2003 FS127 31/03/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
154535 2003 GH1 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154536 2003 GC7 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154537 2003 GV7 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
154538 2003 GY8 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154539 2003 GM10 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
154540 2003 GF13 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
154541 2003 GU14 02/04/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
154542 2003 GX26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
154543 2003 GZ28 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
154544 2003 GP33 04/04/2003 Cerro Tololo DLS 2,1 km MPC · JPL
154545 2003 GC35 08/04/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
154546 2003 GL36 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
154547 2003 GC37 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
154548 2003 GP37 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154549 2003 GK38 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
154550 2003 GT43 09/04/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154551 2003 GC44 09/04/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154552 2003 GX47 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154553 2003 GO50 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
154554 Heatherelliott 2003 GC52 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
154555 2003 HA 21/04/2003 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
154556 2003 HZ5 22/04/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 2,8 km MPC · JPL
154557 2003 HB8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
154558 2003 HR8 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
154559 2003 HL10 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
154560 2003 HV11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
154561 2003 HS16 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
154562 2003 HD19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
154563 2003 HS27 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
154564 2003 HR28 26/04/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
154565 2003 HO30 28/04/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
154566 2003 HR30 28/04/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
154567 2003 HC31 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
154568 2003 HG32 26/04/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
154569 2003 HF33 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
154570 2003 HC38 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
154571 2003 HR40 29/04/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154572 2003 HV40 29/04/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
154573 2003 HF41 29/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154574 2003 HM44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
154575 2003 HD49 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
154576 2003 HV50 28/04/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
154577 2003 HD54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
154578 2003 HL54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
154579 2003 HF55 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
154580 2003 HT55 23/04/2003 Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Obs. 1,2 km MPC · JPL
154581 2003 JX3 03/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
154582 2003 JX7 02/05/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154583 2003 JC12 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
154584 2003 KB9 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
154585 2003 KW14 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
154586 2003 KB16 28/05/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
154587 Ennico 2003 KL22 30/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
154588 2003 KC34 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
154589 2003 MX2 25/06/2003 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
154590 2003 MA3 26/06/2003 Haleakala NEAT 86 m MPC · JPL
154591 2003 MF5 26/06/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154592 2003 NS1 02/07/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
154593 2003 NK4 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
154594 2003 OB 18/07/2003 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL
154595 2003 OZ 20/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154596 2003 OP9 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
154597 2003 OD16 23/07/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
154598 2003 OY26 24/07/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
154599 2003 OY29 24/07/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
154600 2003 PJ2 02/08/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL