Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/154401–154500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154401 2003 AP52 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154402 2003 AB53 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154403 2003 AM54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154404 2003 AU56 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154405 2003 AK57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154406 2003 AX58 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154407 2003 AB59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154408 2003 AJ75 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154409 2003 AN75 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154410 2003 AY77 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
154411 2003 AR82 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154412 2003 AX82 08/01/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
154413 2003 BQ8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
154414 2003 BH12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
154415 2003 BQ19 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
154416 2003 BF21 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
154417 2003 BO25 26/01/2003 Palomar NEAT 23 km MPC · JPL
154418 2003 BR26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
154419 2003 BH27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
154420 2003 BB31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154421 2003 BO33 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
154422 2003 BO36 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154423 2003 BW40 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154424 2003 BM42 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154425 2003 BQ44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154426 2003 BE47 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154427 2003 BC48 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
154428 2003 BE48 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
154429 2003 BY49 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154430 2003 BX50 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154431 2003 BN51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154432 2003 BP51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154433 2003 BE55 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
154434 2003 BC56 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
154435 2003 BO57 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154436 2003 BD66 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
154437 2003 BX67 27/01/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
154438 2003 BM77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
154439 2003 BW77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
154440 2003 BO79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
154441 2003 BV80 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
154442 2003 BS82 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154443 2003 BX82 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154444 2003 BF83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154445 2003 BQ84 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
154446 2003 CY1 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
154447 2003 CZ1 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154448 2003 CT4 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154449 2003 CY5 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
154450 2003 CE6 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154451 2003 CN9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154452 2003 CO10 03/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154453 2003 CJ11 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS APO 3,2 km MPC · JPL
154454 2003 CG12 02/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
154455 2003 CL12 02/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
154456 2003 CE18 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154457 2003 CK19 08/02/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
154458 2003 CU19 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154459 2003 DJ1 21/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
154460 2003 DO1 21/02/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
154461 2003 DU5 19/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
154462 2003 DC6 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
154463 2003 DL6 24/02/2003 Modra Š. Gajdoš 1,2 km MPC · JPL
154464 2003 DU12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
154465 2003 DB13 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154466 2003 DO15 26/02/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
154467 2003 DR15 27/02/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
154468 2003 DG17 28/02/2003 Kleť Kleť Obs. 2,1 km MPC · JPL
154469 2003 DR17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 2,8 km MPC · JPL
154470 2003 DP19 22/02/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
154471 2003 DX20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154472 2003 DD24 22/02/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
154473 2003 DM24 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
154474 2003 EJ2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154475 2003 EU2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154476 2003 EX3 06/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
154477 2003 EW5 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154478 2003 EJ10 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
154479 2003 ET10 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154480 2003 ED18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
154481 2003 EB24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154482 2003 EX25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
154483 2003 EO28 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
154484 2003 EB31 06/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154485 2003 EZ32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
154486 2003 EJ33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
154487 2003 EZ35 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
154488 2003 EL36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
154489 2003 EN51 07/03/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
154490 2003 EQ60 15/03/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
154491 2003 FM2 24/03/2003 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,4 km MPC · JPL
154492 2003 FD4 26/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
154493 Portisch 2003 FU6 27/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
154494 2003 FL10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
154495 2003 FU15 23/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
154496 2003 FK18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
154497 2003 FD21 23/03/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
154498 2003 FT24 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154499 2003 FX26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154500 2003 FZ26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL