Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/155301–155400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
155301 2005 YU43 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
155302 2005 YS46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
155303 2005 YU53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
155304 2005 YE57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155305 2005 YU73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
155306 2005 YA75 24/12/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
155307 2005 YB133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155308 2005 YA137 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
155309 2005 YS141 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
155310 2005 YF156 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
155311 2005 YW159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
155312 2005 YC168 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
155313 2005 YZ170 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155314 2005 YW206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
155315 2005 YM219 31/12/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
155316 2005 YP275 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
155317 2005 YU283 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
155318 2006 AP18 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
155319 2006 AC31 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
155320 2006 AC32 05/01/2006 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
155321 2006 AA55 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
155322 2006 AR56 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
155323 2006 AD70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155324 2006 AY81 05/01/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
155325 2006 AG86 02/01/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
155326 2006 AN97 06/01/2006 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
155327 2006 AV99 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
155328 2006 BG13 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
155329 2006 BJ43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
155330 2006 BN61 22/01/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
155331 2006 BD104 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
155332 2006 BA157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
155333 2006 BK196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
155334 2006 DZ169 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,4 km MPC · JPL
155335 2006 EV 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,9 km MPC · JPL
155336 2006 GA1 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
155337 2006 KH89 29/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
155338 2006 MZ1 20/06/2006 Catalina CSS APO · 280 m MPC · JPL
155339 2006 RD83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
155340 2006 SK198 28/09/2006 Catalina CSS AMO 2,0 km MPC · JPL
155341 2006 SA218 30/09/2006 Siding Spring SSS 810 m MPC · JPL
155342 2006 XD40 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
155343 2006 YU6 20/12/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
155344 2007 AP14 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155345 2007 AR14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
155346 2007 AH23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
155347 2007 BU31 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
155348 2007 BE44 24/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
155349 2007 CL17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
155350 2007 CN21 06/02/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
155351 2007 CY24 08/02/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
155352 2007 CA25 08/02/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
155353 2007 CM25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
155354 2007 CE27 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
155355 2007 DU2 16/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
155356 2707 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
155357 6096 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
155358 6231 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
155359 6292 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
155360 1031 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
155361 1096 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
155362 3127 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
155363 3207 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
155364 3402 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
155365 4308 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
155366 4557 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
155367 5095 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
155368 5120 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
155369 1981 EH15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
155370 1988 TX 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 1,6 km MPC · JPL
155371 1990 SB8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
155372 1991 TM15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
155373 1991 TV16 07/10/1991 Palomar A. Lowe 2,2 km MPC · JPL
155374 1991 VZ10 05/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
155375 1992 DP3 26/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
155376 1992 RL5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
155377 1992 SW9 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
155378 1993 FF9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
155379 1993 FP50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,0 km MPC · JPL
155380 1993 FU56 17/03/1993 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
155381 1993 FY64 21/03/1993 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
155382 1993 TZ15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
155383 1993 TC18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
155384 1993 TZ19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
155385 1993 UO6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
155386 1994 AF6 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155387 1994 AC9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
155388 1994 AR10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
155389 1994 CY3 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
155390 1994 PP29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
155391 1994 PG30 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
155392 1994 SE3 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
155393 1995 BN5 23/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
155394 1995 CQ6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
155395 1995 SA5 25/09/1995 Ondřejov L. Kotková 2,5 km MPC · JPL
155396 1995 SS14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
155397 1995 SA19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
155398 1995 SS31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
155399 1995 SB47 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
155400 1995 UD1 21/10/1995 Kleť Kleť Obs. 1,1 km MPC · JPL