Danh sách tiểu hành tinh/154001–154100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154001 2002 AY187 09/01/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
154002 2002 AD193 12/01/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
154003 2002 AL197 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154004 Haolei 2002 AW205 13/01/2002 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
154005 Hughharris 2002 AU206 13/01/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
154006 Suzannehawley 2002 AD207 13/01/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
154007 2002 BY 19/01/2002 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
154008 2002 BU7 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
154009 2002 BE16 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
154010 2002 BZ18 21/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
154011 2002 BC19 21/01/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
154012 2002 BX22 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
154013 2002 BP24 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154014 2002 BC28 18/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,2 km MPC · JPL
154015 2002 BU28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
154016 2002 BL29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
154017 2002 BE30 21/01/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
154018 2002 BS30 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154019 2002 CZ9 06/02/2002 Palomar NEAT APO · 140 m MPC · JPL
154020 2002 CA10 06/02/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
154021 2002 CM27 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154022 2002 CX28 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154023 2002 CN29 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154024 2002 CZ31 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
154025 2002 CJ37 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154026 2002 CW38 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154027 2002 CU42 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,8 km MPC · JPL
154028 2002 CV42 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,8 km MPC · JPL
154029 2002 CY46 11/02/2002 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
154030 2002 CT48 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
154031 2002 CM49 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
154032 2002 CA54 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154033 2002 CJ57 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154034 2002 CF58 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
154035 2002 CV59 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch APO 1,1 km MPC · JPL
154036 2002 CL69 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154037 2002 CW69 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154038 2002 CY73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154039 2002 CY79 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154040 2002 CH80 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
154041 2002 CK86 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154042 2002 CK90 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154043 2002 CD91 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154044 2002 CZ93 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154045 2002 CD98 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154046 2002 CX104 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154047 2002 CG116 13/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
154048 2002 CL119 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154049 2002 CQ119 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
154050 2002 CR120 07/02/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
154051 2002 CQ121 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154052 2002 CX122 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
154053 2002 CX129 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154054 2002 CP148 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154055 2002 CW150 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154056 2002 CN161 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154057 2002 CW161 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154058 2002 CX161 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
154059 2002 CA168 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154060 2002 CK170 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
154061 2002 CO175 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154062 2002 CR175 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
154063 2002 CV176 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
154064 2002 CB182 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
154065 2002 CG182 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154066 2002 CV187 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154067 2002 CR190 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154068 2002 CG192 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154069 2002 CX197 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
154070 2002 CK198 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
154071 2002 CS198 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154072 2002 CV200 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
154073 2002 CH208 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
154074 2002 CN209 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154075 2002 CZ212 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
154076 2002 CG222 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
154077 2002 CV222 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
154078 2002 CO223 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
154079 2002 CJ224 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154080 2002 CS225 07/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
154081 2002 CY225 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
154082 2002 CA227 06/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
154083 2002 CQ227 06/02/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
154084 2002 CD233 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154085 2002 CD237 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154086 2002 CL237 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
154087 2002 CC241 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
154088 2002 CE248 15/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154089 2002 CD279 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
154090 2002 CE284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
154091 2002 CK285 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
154092 2002 CP285 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
154093 2002 CB289 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
154094 2002 CS299 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
154095 2002 CS309 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154096 2002 DE 16/02/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,4 km MPC · JPL
154097 2002 DX6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154098 2002 DK13 16/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
154099 2002 DN16 20/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154100 2002 DR16 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL