Danh sách tiểu hành tinh/153901–154000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153901 2001 XB219 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153902 2001 XV221 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153903 2001 XR227 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153904 2001 XV232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153905 2001 XC234 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
153906 2001 XM234 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153907 2001 XK236 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153908 2001 XA237 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153909 2001 XF238 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153910 2001 XO239 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153911 2001 XL241 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153912 2001 XG243 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153913 2001 XO246 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153914 2001 XV248 14/12/2001 Cima Ekar ADAS 1,7 km MPC · JPL
153915 2001 XE252 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153916 2001 XA257 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153917 2001 YK9 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
153918 2001 YO12 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153919 2001 YU18 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153920 2001 YW20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153921 2001 YZ22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153922 2001 YQ26 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153923 2001 YW41 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153924 2001 YF53 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153925 2001 YT54 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153926 2001 YL59 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153927 2001 YT59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153928 2001 YB61 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153929 2001 YJ63 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153930 2001 YG66 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
153931 2001 YA68 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153932 2001 YJ70 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
153933 2001 YR71 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153934 2001 YD74 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153935 2001 YC80 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153936 2001 YJ89 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153937 2001 YG97 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153938 2001 YJ105 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
153939 2001 YW110 18/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
153940 2001 YD118 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153941 2001 YM121 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153942 2001 YD122 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153943 2001 YH127 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153944 2001 YN127 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153945 2001 YP127 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153946 2001 YS129 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153947 2001 YG131 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153948 2001 YX134 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153949 2001 YY148 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153950 2001 YL156 20/12/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
153951 2002 AC3 07/01/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
153952 2002 AZ5 04/01/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
153953 2002 AD9 09/01/2002 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
153954 2002 AL9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
153955 2002 AA20 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
153956 2002 AG27 12/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,0 km MPC · JPL
153957 2002 AB29 13/01/2002 Socorro LINEAR APO 980 m MPC · JPL
153958 2002 AM31 14/01/2002 Socorro LINEAR APO +1km · 780 m MPC · JPL
153959 2002 AC34 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
153960 2002 AT35 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153961 2002 AZ39 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
153962 2002 AT40 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
153963 2002 AW41 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153964 2002 AP42 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153965 2002 AV47 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153966 2002 AU49 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153967 2002 AC53 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
153968 2002 AE58 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153969 2002 AL59 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153970 2002 AJ79 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153971 2002 AT80 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153972 2002 AD81 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
153973 2002 AH82 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153974 2002 AV87 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
153975 2002 AV93 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153976 2002 AX101 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153977 2002 AG106 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153978 2002 AE111 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
153979 2002 AQ111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153980 2002 AG112 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
153981 2002 AO119 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
153982 2002 AM120 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153983 2002 AC121 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153984 2002 AF131 12/01/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
153985 2002 AT132 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153986 2002 AT139 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153987 2002 AS150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153988 2002 AF153 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153989 2002 AB157 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
153990 2002 AH157 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153991 2002 AY162 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153992 2002 AT164 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153993 2002 AT165 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
153994 2002 AM169 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153995 2002 AK173 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153996 2002 AZ174 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
153997 2002 AV176 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153998 2002 AC181 05/01/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
153999 2002 AC183 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
154000 2002 AM187 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also