Danh sách tiểu hành tinh/154601–154700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154601 2003 PO2 02/08/2003 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
154602 2003 PV11 01/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154603 2003 QV25 22/08/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
154604 2003 QM29 23/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 7,1 km MPC · JPL
154605 2003 QG34 22/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
154606 2003 QK45 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
154607 2003 QJ57 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
154608 2003 QE63 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
154609 2003 QF97 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
154610 2003 QD101 28/08/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
154611 2003 RL4 02/09/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
154612 2003 SO37 16/09/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
154613 2003 SJ56 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
154614 2003 SN58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
154615 2003 SG59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
154616 2003 SX137 21/09/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
154617 2003 SU155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
154618 2003 SZ176 18/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
154619 2003 SV189 23/09/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
154620 2003 ST203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
154621 2003 SZ204 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
154622 2003 SD205 23/09/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
154623 2003 SU238 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
154624 2003 SS260 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
154625 2003 SP297 18/09/2003 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
154626 2003 SP309 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
154627 2003 UO14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
154628 2003 UA224 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154629 2003 UM263 27/10/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
154630 2003 VA10 14/11/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
154631 2003 WO25 21/11/2003 Palomar NEAT APO 850 m MPC · JPL
154632 2003 WT151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
154633 2003 XT 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154634 2003 XX38 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154635 2003 YX 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154636 2003 YB4 16/12/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
154637 2003 YD26 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154638 2003 YT79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154639 2003 YJ90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154640 2003 YW117 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154641 2003 YS124 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154642 2004 AX10 05/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154643 2004 BN83 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154644 2004 BH112 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
154645 2004 BY116 28/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
154646 2004 BC122 28/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
154647 2004 CS49 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
154648 2004 DN3 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154649 2004 DH25 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154650 2004 EA12 11/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
154651 2004 EP15 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
154652 2004 EP20 15/03/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
154653 2004 ES54 14/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
154654 2004 EG85 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154655 2004 EZ110 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154656 2004 FE3 17/03/2004 Socorro LINEAR APO 2,0 km MPC · JPL
154657 2004 FE11 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
154658 2004 FA18 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 490 m MPC · JPL
154659 2004 FT20 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
154660 Kavelaars 2004 FX29 29/03/2004 Mauna Kea D. D. Balam 850 m MPC · JPL
154661 2004 FL32 30/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
154662 2004 FO46 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154663 2004 FP65 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154664 2004 FM67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154665 2004 FS70 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
154666 2004 FQ81 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154667 2004 FW108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154668 2004 FY118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154669 2004 FA127 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154670 2004 FK134 26/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
154671 2004 FA148 16/03/2004 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
154672 2004 GR5 11/04/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
154673 2004 GV12 11/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
154674 2004 GS14 13/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
154675 2004 GT19 15/04/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
154676 2004 GM24 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154677 2004 GF30 12/04/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
154678 2004 GV33 12/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
154679 2004 GD37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
154680 2004 GT37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
154681 2004 GX37 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
154682 2004 GE49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
154683 2004 GK59 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
154684 2004 GO59 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154685 2004 GO74 15/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
154686 2004 GC78 09/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
154687 2004 HS 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
154688 2004 HV1 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
154689 2004 HF2 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
154690 2004 HA6 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154691 2004 HF18 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154692 2004 HL26 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154693 2004 HR44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154694 2004 HW48 22/04/2004 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
154695 2004 HD50 23/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154696 2004 HX61 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154697 2004 JY1 10/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 920 m MPC · JPL
154698 2004 JQ8 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
154699 2004 JT8 13/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
154700 2004 JP13 08/05/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL