Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/153601–153700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
153601 2001 SQ281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
153602 2001 SS283 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
153603 2001 SL285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
153604 2001 SC293 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153605 2001 SD309 22/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153606 2001 SW312 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153607 2001 SZ315 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153608 2001 SQ318 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153609 2001 SP333 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153610 2001 SR338 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153611 2001 SO341 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
153612 2001 SN353 22/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153613 2001 TK1 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
153614 2001 TN3 07/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
153615 2001 TM11 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153616 2001 TD17 14/10/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,6 km MPC · JPL
153617 2001 TR17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
153618 2001 TP19 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153619 2001 TT20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153620 2001 TX20 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153621 2001 TC21 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153622 2001 TB33 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153623 2001 TF35 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153624 2001 TJ36 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
153625 2001 TK39 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153626 2001 TF44 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
153627 2001 TZ45 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153628 2001 TE48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
153629 2001 TD54 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153630 2001 TA57 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153631 2001 TF61 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153632 2001 TT63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153633 2001 TM64 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153634 2001 TS65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153635 2001 TU70 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
153636 2001 TS73 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
153637 2001 TS76 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
153638 2001 TX76 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153639 2001 TZ76 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153640 2001 TS77 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153641 2001 TD79 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
153642 2001 TS79 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
153643 2001 TX82 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153644 2001 TO87 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
153645 2001 TV93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153646 2001 TC95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153647 2001 TJ97 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
153648 2001 TE101 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
153649 2001 TJ102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
153650 2001 TO102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153651 2001 TT102 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
153652 2001 TC103 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
153653 2001 TA104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
153654 2001 TB113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
153655 2001 TQ118 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153656 2001 TE122 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153657 2001 TO130 08/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
153658 2001 TL134 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
153659 2001 TC140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
153660 2001 TB146 10/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
153661 2001 TH147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153662 2001 TY150 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
153663 2001 TL152 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
153664 2001 TN152 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
153665 2001 TL164 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
153666 2001 TC170 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
153667 2001 TK174 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153668 2001 TU181 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153669 2001 TL185 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
153670 2001 TJ187 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
153671 2001 TF188 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153672 2001 TO189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153673 2001 TW189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153674 2001 TE190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153675 2001 TG190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153676 2001 TY191 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153677 2001 TS194 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
153678 2001 TM200 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153679 2001 TN206 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
153680 2001 TW208 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
153681 2001 TC209 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
153682 2001 TG224 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
153683 2001 TL225 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
153684 2001 TR225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
153685 2001 TW229 15/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
153686 Pathall 2001 TZ242 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
153687 2001 UH3 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
153688 2001 UB8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153689 2001 UY10 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
153690 2001 UH15 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
153691 2001 UY15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
153692 2001 US17 25/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
153693 2001 UG23 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
153694 2001 UV28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
153695 2001 US35 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
153696 2001 UO36 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
153697 2001 UN40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
153698 2001 UJ43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
153699 2001 UB46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
153700 2001 UM46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL