Danh sách tiểu hành tinh/154301–154400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
154301 2002 UZ1 26/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
154302 2002 UQ3 29/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem APO 1,1 km MPC · JPL
154303 2002 UW20 28/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
154304 2002 UG32 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
154305 2002 UM32 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
154306 2002 UV32 30/10/2002 Kvistaberg UDAS 940 m MPC · JPL
154307 2002 UX48 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154308 2002 VC2 02/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
154309 2002 VZ5 04/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
154310 2002 VZ6 01/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
154311 2002 VU16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154312 2002 VX18 04/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
154313 2002 VF19 04/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
154314 2002 VB20 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
154315 2002 VO20 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
154316 2002 VM22 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154317 2002 VW22 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
154318 2002 VM23 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
154319 2002 VM27 05/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
154320 2002 VO28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
154321 2002 VE34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
154322 2002 VF45 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154323 2002 VP47 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154324 2002 VS48 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
154325 2002 VW63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
154326 2002 VP64 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
154327 2002 VP65 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154328 2002 VM80 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154329 2002 VA92 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154330 2002 VX94 14/11/2002 Palomar NEAT APO 890 m MPC · JPL
154331 2002 VF95 14/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
154332 2002 VO97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154333 2002 VW97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154334 2002 VW101 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
154335 2002 VH105 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154336 2002 VA112 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154337 2002 VV121 13/11/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
154338 2002 VJ126 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154339 2002 WM 18/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
154340 2002 WN1 23/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
154341 2002 WQ1 23/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
154342 2002 WK7 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
154343 2002 WT9 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
154344 2002 WN10 24/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
154345 2002 WS18 29/11/2002 Emerald Lane L. Ball 1,1 km MPC · JPL
154346 2002 XP 01/12/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
154347 2002 XK4 04/12/2002 Socorro LINEAR APO 2,1 km MPC · JPL
154348 2002 XB14 01/12/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
154349 2002 XH17 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
154350 2002 XX18 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154351 2002 XG24 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154352 2002 XB26 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154353 2002 XF26 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154354 2002 XP26 03/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
154355 2002 XU32 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
154356 2002 XE36 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
154357 2002 XO44 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
154358 2002 XM47 09/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
154359 2002 XZ48 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154360 2002 XU54 10/12/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
154361 2002 XH55 10/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
154362 2002 XV58 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154363 2002 XB61 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154364 2002 XM62 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154365 2002 XS63 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
154366 2002 XS68 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154367 2002 XE71 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154368 2002 XJ72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154369 2002 XX77 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154370 2002 XY78 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154371 2002 XR83 13/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
154372 2002 XM84 12/12/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
154373 2002 XQ84 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154374 2002 XK85 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154375 2002 XO86 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
154376 2002 XC110 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
154377 2002 XC113 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154378 Hennessy 2002 XR115 14/12/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
154379 2002 YD8 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154380 2002 YJ17 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154381 2002 YN26 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154382 2002 YS26 31/12/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
154383 2002 YA27 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
154384 2002 YG29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154385 2003 AS6 02/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154386 2003 AU9 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154387 2003 AQ11 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
154388 2003 AH17 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
154389 2003 AT18 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
154390 2003 AE19 04/01/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
154391 2003 AQ20 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
154392 2003 AR28 04/01/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
154393 2003 AV28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154394 2003 AC30 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
154395 2003 AG30 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
154396 2003 AT33 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
154397 2003 AE38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
154398 2003 AL40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
154399 2003 AP41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
154400 2003 AG50 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL